Haldex sämre än väntat

Publicerad 2016-10-25 07:26

Rapport Haldex rapport var sämre än väntat, både när det gäller resultat och omsättning.

Haldex rörelseresultat exklusive engångsposter uppgick till 80 miljoner kronor i det tredje kvartalet. Väntat var enligt SME Direkts sammanställning 87,5 miljoner kronor.

Den justerade rörelsemarginalen blev 7,4 procent. Väntat var 7,9 procent.

Det framgår av delårsrapporten.

Engångsposterna uppgick till -12 miljoner kronor. Väntat var i snitt engångsposter om -1,3 miljoner kronor.

Rörelseresultatet inklusive engångsposter blev 68 miljoner kronor. Analytikerna hade räknat med ett rörelseresultat på 86,2 miljoner kronor.

Nettoomsättningen uppgick till 1.076 miljoner kronor. Här låg snittprognosen på 1.103 miljoner.

Spår oförändrad marknad

Haldex bedömning av marknaden är i princip oförändrad jämfört med tidigare kvartal: marknaden i Europa bedöms stabil under 2016 med

något ökad orderingång, medan Nordamerika bedöms fortsätta utvecklas mycket svagt.

Det framgår av Bo Annviks vd-ord i niomånadersrapporten på tisdagen.

”I Indien fortsätter den positiva utvecklingen, men vi förväntar oss ingen väsentlig förbättring i Brasilien under 2016. Kina har haft ett bra första halvår med tecken på att andra halvåret blir något svagare”, skriver han.

”Vi håller fast vid vår bedömning att 2016 är ett år då vi fortfarande kommer att känna av händelserna i Nordamerika och får svårt att visa tillväxt. Vår ambition är att fortsatt säkerställa en god lönsamhet där rörelsemarginalen under årets första nio månader visar en realistisk nivå under rådande marknadssituation”, avslutar Bo Annvik.