Qliro ökar förlusten

Publicerad 2016-10-20 08:34

Rapporter E-handelsbolaget Qliro, som ändrat namn från CDON, ökade förlusten under det tredje kvartalet. Bolaget ska nu göra en strategiöversyn.

Qliro redovisar ett resultat efter skatt på -45,8 miljoner kronor för det tredje kvartalet 2016 (-32). Resultatet per aktie uppgick till -0:30 kronor (-0:21).

Nettoomsättningen uppgick till 917 miljoner kronor (930).

Bruttoresultatet blev 154 miljoner kronor (135) vilket gav en bruttomarginal på 17,8 procent (14,8).

Rörelseresultatet blev -31,8 miljoner kronor (-28,3) och rörelsemarginalen var -3,5 procent (-3).

Har påbörjat strategiöversyn

Qliro har påbörjat en strategiöversyn som förväntas vara klar innan årsskiftet.

Det skriver e-handelskonglomeratets nya vd Marcus Lindqvist i torsdagens kvartalsrapport.

”Vår översyn har även lett till beslutet att sänka rörelserisken i koncernen genom att införa en mer återhållen syn på flera aspekter kring redovisningsprinciper, bl.a. aktivering av utvecklingskostnader och lagerhantering. Detta medförde en negativ resultatpåverkan om 20 miljoner kronor i kvartalet”, skriver han bland annat.