Kurskollaps i läkemedelsbolag

Publicerad 2016-10-13 10:14

Aktie NeuroVive meddelade på torsdagen att man avbryter utvecklingen av Ciclomulsion för akut njurskada. Läkemedelsbolagets aktie närmast kollapsar på börsen.

Resultaten från en fas II-studie visar att patienter som behandlats med Ciclomulsion före öppen hjärtkirurgi inte hade någon fördel av behandlingen jämfört med placebo i att förebygga akut njurskada.

”Som en följd av detta kommer Neurovive inte att fortsätta utvecklingen av Ciclomulsion”, skriver bolaget.

”Eftersom det övergripande målet för denna studie var att erbjuda en förebyggande behandlingsform för de patienter som riskerar att utveckla AKI var utfallet av studien en besvikelse”, kommenterar studiens huvudprövare Henrik Bjursten.

Neurovive fortsätter att utveckla sina möjligheter inom mitokondriell medicin. Utvecklingsprogrammet för ciklosporin för behandling av traumatisk hjärnskada, fortgår.

Vidare fortsätter bolaget utvecklingen av sina unika icke-ciklosporinbaserade cyklofilin-hämmare för organskydd och andra icke-relaterade indikationer. Utöver dessa betydande möjligheter har NeuroVive flera tidiga projekt med andra, nya verkningsmekanismer inom mitokondriell medicin, skriver Neurovive.

Neurovives aktie föll som en sten när börsen öppnade. Efter en timmes  handel hade kursen fallit mer än 40 procent.

Graf: Följ Neurovives aktie här

{Chart}