Svenska och norska staten storsäljer SAS-aktier

Publicerad 2016-10-12 20:24

Aktier (uppdaterad) Svenska och norska staten utökar försäljningen av stamaktier i SAS på grund av stark efterfrågan från investerare. Den svenska staten sålde 13,8 miljoner aktier och den norska staten 9,2 miljoner aktier i en accelererad book-building för 15,50 svenska kr styck.

Efter utökningen motsvarar den totala storleken av aktieförsäljningen cirka 7 procent av det totala antalet utestående stamaktier i SAS.

Både svenska och norska staten har ingått ett lock up-avtal om att inte sälja mer aktier inom 180 dagar. Danmark ska inte sälja några aktier alls.

Svenska och norska staten bedömer att SAS långsiktigt kommer att stärkas av en förändrad ägarstruktur som innebär ett minskat statligt ägande. Försäljningen är ett första steg i en successiv och ansvarstagande avyttring av den svenska och den norska statens ägande i SAS enligt pressmeddelandet.

Svenska, norska och danska staten äger sammantaget cirka 50 procent av SAS.

Citigroup agerar koordinator medan Nordea och Swedbank är bookrunners.