Haldex: ZF hoppar av

Publicerad 2016-10-05 08:06

Aktier Tyska ZF kommer inte att fullfölja sitt erbjudande till aktieägarna i Haldex om att köpa deras aktier.

Detta eftersom erbjudandet bara accepterades av 9,59 procent av ägarna.

”Erbjudandet var villkorat av att ZF skulle förvärva mer än 50 procent av det totala antalet aktier i Haldex (efter full utspädning). Eftersom detta villkor inte har uppfyllts har ZF beslutat att inte fullfölja erbjudandet”, skriver ZF, och tillägger att aktier som förvärvats i erbjudandet automatiskt kommer att återföras till respektive ägare.

De aktier som förvärvats utanför erbjudandet, det vill säga de 21,67 procent som sålts av Haldex styrelseordförande Göran Carlson, AFA Försäkring och Handelsbanken Fonder, kommer inte att återföras utan ägs även fortsättningsvis av ZF, förtydligar Göran Carlson i en kommentar till Nyhetsbyrån Direkt.

Nyhetsbyrån Direkt söker för närvarande ZF för en kommentar.