Knorr-Bremse ökar i Haldex

Publicerad 2016-09-23 08:41

Haldex Striden om Haldex fortsätter. Knorr-Bremse har nu köpt ytterligare 3,56 procent av aktierna. Säljare var Carnegie Fonder. Men fortfarande har budkonkurrenten ZF fler aktier i Haldex.

Knorr-Bremse har köpt ytterligare 3,56 procent av aktierna i Haldex. Säljare är från Carnegie Fonder och priset 125 kronor per aktie. Därmed äger Knorr-Bremse totalt 6,6 miljoner aktier i Haldex, motsvarande 14,91 procent av kapital och röster.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Förvärvsavtalet med Carnegie innehåller bestämmelser om eventuell tilläggsköpeskilling.

Den andra budgivaren ZF har äger drygt 21 procent av aktierna i Haldex och deras bud ligger på 120 kronor per aktie.