Så får du maximal tilldelning vid nyintroduktioner

Publicerad 2016-09-19 12:50

Kommentar Att söka tilldelning vid nyintroduktioner är en sak – det svåra är att få tillräckligt många aktier när konkurrensen är hård. I Privata Affärers serie om nya börsbolag visar på vi på några sätt som ger dig så många aktier som du vill ha.

Alla som tecknar aktier vid nyintroduktioner har nog upplevt samma sak – det är svårt att få det antal aktier man verkligen skulle vilja ha. Du kan söka 1 000 aktier vid anmälan – men du får bara ett hundratal, eller ännu mindre när tilldelningen är över.

De rådgivande banker och mäklarfirmor som sköter tilldelningen tillsammans med det aktuella bolaget har nästan alltid de senaste åren gått på linjen att den stora massan av anmälningarna behandlas lika rakt över och alla får samma antal aktier oavsett hur många man sökt.

I några fall har man tagit hänsyn till hur många aktier som tecknats och givit dessa investerare en procentuell andel över ett visst antal aktier, men det är bara i ett fåtal fall och sällan någonting att hoppas på.

För att få fler aktier än denna minimitilldelning är det först och främst viktigt att vara en bra kund hos banken/firman som har ansvar för tilldelningen. Det kan vara som Private Banking-kund eller att vara en kund som över huvud taget gör många affärer. Fråga därför din kontakt på banken eller mäklaren vad som skulle krävas för att få en bättre tilldelning – det kostar ju i alla fall inget.

Ett annat sätt är att engagera familjen. Du ansöker ju om tilldelning med ett personnummer – och ju fler personer som söker desto mer aktier blir också tilldelade. Detta kräver ju en del administration med fler personer som ska vara kunder hos till exempel Avanza och Nordnet, men samtidigt kan det ju också då ge vinster när nyintroduktioner blir goda affärer.

Men det gäller också på att vara uppmärksam på vad det är för en nyintroduktion som söker pengar. Vissa mindre förhoppningsbolag blir inte alls särskilt övertecknade och i dessa fall kan det mycket väl vara så att du får exakt det antal du tecknat för. Och det kan innebära stora förluster på en gång när aktien faktiskt kan tappa tvåsiffrigt direkt efter noteringen. Valet att teckna är alltid en risk, men i vissa fall är risken mycket, mycket större.

Ett annat problem nuförtiden är när anmälningarna sker på nätet och firman bakom kräver att en tillräcklig summa ska finnas på kontot. Detta för att det ska gå så smidigt som möjligt genom att nätmäklarna kan dra beloppet automatiskt efter tilldelningen. Men det innebär också att om du söker 1 000 aktier som kostar 50 000, men bara får 100 för 5 000 har du låst 45 000 kr i onödan.

På så sätt fungerar det ”gamla” sättet bättre när du söker via en anmälningssedel och får en faktura på tilldelade aktier i brevlådan. Men som vi påpekade i en tidigare del av denna serie om nyintroduktioner – skicka in anmälan några dagar innan sista dag för posten är inte att lita på.