Swedbank höjer Haldex riktkurs över budnivån

Publicerad 2016-09-19 08:46

Aktier Swedbank höjer riktkursen för Haldex till 125 kr från 110 kronor, det vill säga samma nivå som Knorr-Bremses bud och alltså över ZF:s av styrelsen rekommenderade bud.

Swedbank noterar att ZF:s bud på 120 kr per aktie innebär lägre transaktionsrisk samt att vissa överlappande verksamheter skulle behöva åtgärdas i en fusion mellan Haldex och Knorr-Bremse.

”Men, Knorr och Haldex är mer kompletterande i ett större perspektiv”, skriver Swedbank i ett marknadsbrev.