Knorr-Bremse lägger nytt bud – tror på godkännande

Publicerad 2016-09-16 11:47

Aktier (uppdaterad) Tyska Knorr-Bremse höjer sitt kontantbud för den svenska fordonsunderleverantören Haldex till 125 kronor per aktie, från tidigare 110 kronor. Bolaget är övertygat om att bolaget ska få de tillstånd som krävs för att ro hem ett övertagande av Haldex.

Det sade Klaus Deller, ordförande i Knorr-Bremses förvaltningsstyrelse vid en telefonkonferens på fredagen.

”Vi har gjort vår hemläxa väl”, sade han och lyfte fram bolagets historia av förvärv.

Haldex styrelse har tidigare, då både ZF Friedrichshafen och Knorr-Bremse bjöd 110 kronor per aktie, tagit ställning för ZF:s bud med motiveringen att ett övertagande från Knorr-Bremse skulle kunna dra ut på tiden och därmed störa Haldex verksamhet.

”Vi är fullt medvetna om att folk därute säger till aktieägare som vi träffat att vi inte skulle få myndigheternas godkännande och därför inte kan genomföra transaktionen”, sade Klaus Deller, som medgav att bolaget inte kunde garantera myndighetsgodkännande ”till på fredag”.

Han fortsatte:

”Vi har noga sett över sammanslagningssituationen tillsammans med interna och externa rådgivare i Europa och USA. Processen har bekräftat vår syn och övertygat oss om att de relevanta tillstånden ska erhållas inom en rimlig tid.”

Knorr-Bremse har också fått positiv återkoppling från både kunder och investerare, hävdade Klaus Deller.

Styrelseordföranden betonade vidare att bolaget är väl förberett om konkurrensmyndigheterna skulle ställa villkor på att vissa delar av verksamheten avyttrades, dock utan att avslöja vilka delar som i så fall skulle kunna bli aktuella för försäljning.

Om processen skulle kunna ta upp till sex månader, som Haldex styrelse indikerat, ville Klaus Deller inte uttala sig.