Haldex: Fördel för ZF i budstriden

Publicerad 2016-09-14 23:39

Aktier ZF:s kontanterbjudande på aktierna i Haldex AB har erhållit villkorslösa godkännanden från alla relevanta konkurrensmyndigheter.

Det framgår av ett pressmeddelande från ZF Friedrichshafen.

På torsdagen inleds genomförandet av förvärvet av drygt 17 procent av Haldex totala aktiekapital från tre större aktieägare. Genom förvärvet ökar ZF:s totala aktieinnehav i Haldex till 21,24 procent. Dessutom är ZF i diskussioner med andra nyckelinvesterare i syfte att ytterligare öka sitt innehav.

ZF meddelade tidigare på onsdagen att bolaget höjt sitt kontanterbjudande till 110 kr per aktie från 100 kr per aktie.

Den initiala acceptansperioden avslutas den 30 september, och då ska ZF äga mer än 50 procent av aktiekapitalet för att budet ska gälla.