Stjärnförvaltaren ökar i nätmäklarna

Publicerad 2016-09-09 07:11

Aktier Didner & Gerges aktiefonder har ökat i Avanza under augusti. Och tidigare i år har stjärnförvaltarna även ökat i konkurrenten Nordnet. Kurserna för nätmäklarna har också vänt upp senaste månaden, men befinner sig långt under tidigare toppar.

Det är ägardatatjänsten Holdings som rapporterar via Nyhetsbyrån Direkt om förändringen av Didner & Gerges innehav i Avanza där fonderna har köpt över 700 000 aktier i augusti och innehavet uppgick till över 1,1 miljoner aktier i slutet av augusti. Därmed är andelen gått från 1,3 procent till 3,8 procent under månaden och fondförvaltaren är nu nätmäklarens sjätte största ägare.

Köpen har gjorts under förra månaden som var en bra börsmånad med stigande kurser och där även Avanza har ökat med 16 procent (till 8 september) från bottennivån på 292 kr den 3 augusti.

Den delårsrapport som Avanza lämnade i juli var stark såtillvida att kundtillströmningen är fortsatt stor med över 49 000, vilket innebär att målet för hela året redan är. Nettoinflödet av kapital är också mycket stort, men har ännu inte resulterat i högre intäkter, vilket också gjorde att resultatet blev något sämre än i fjol.

Avanza räknar dock med att skalbarheten i affärsmodellen och bolagets kostnadseffektivitet kommer bidra till högre lönsamhet. Den åsikten har även DNB som en färsk analys lämnar en köprekommendation för aktien med riktkursen 410 kr.

Även för Nordnet har kursutvecklingen varit klart positiv under sommaren. Botten nåddes i deras fall den 16 juni, men därefter har utvecklingen varit stark och uppgången till och med torsdagen är nästan 30 procent.

Även i Nordnet har Didner & Gerge ökat innehavet under 2016 – Holdings uppger att innehavet gått från 6,5 miljoner aktier till drygt 8 miljoner i sommar, vilket innebär en ökning från 3,7 procent till 4,6.

Nordnet är också en köprekommendation från Privata Affärer där vi i majnumret av Placeringsguiden rekommenderade aktien vid en kurs på knappt 27 kr. Med en riktkurs på 35 kr har aktien nu stigit med 13 procent, men fortfarande finns ordentligt med potential kvar.

För liksom när det gäller Avanza är kundtillströmningen god liksom ökningen av förvaltat kapital. Resultaten i nätmäklarna har pressats att den låga styrräntan som ger ett lägre räntenetto. Men Riksbanken verkar ha som mål att börja höja räntan om drygt ett år, vilket kommer gynna bolagen.

Den stora tillväxtfaktorn är dock inströmningen av nya kunder. Framför allt yngre har inte alls samma traditionella koppling till en storbank – och över tid gör detta att Avanza och Nordnet kan räkna med en strukturell tillväxt många år framöver.