Konkurrerande bud på Haldex – aktien rusar

Publicerad 2016-09-05 14:55

AktierUPPDATERAD Knorr-Bremse lägger bud på Haldex om 110 kr kontant per aktie. På börsen rusar bolaget övert 9 procent.

Erbjudandet överstiger erbjudandena som offentliggjordes av SAF-Holland den 14 juli, vilket har dragits tillbaka, samt ZF Friedrichshafens liggande bud den 4 augusti om 100 kr kontant per aktie, vilket Haldex styrelse rekommenderade när det offentliggjordes.

Knorr-Bremses bud ger ett totalt värde på cirka 4,86 miljarder kr för samtliga utestående aktier i Haldex.

Knorr-Bremses bud motsvarar en premie om 5,8 procent jämfört med slutkursen om 104 kr för Haldex aktie den 2 september 2016, vilket var den sista handelsdagen före offentliggörandet av erbjudandet, vilken Knorr-Bremse anser har påverkats av ZF Friedrichshafens bud.

Knorr-Bremse köpte aktier i Haldex den 2 september och har därmed 3,7 miljoner Haldex-aktier, motsvarande cirka 8,4 procent av kapital och röster.

Det framgår av det pressmeddelande på måndagen där Knorr-Hemse lägger bud på Haldex om 110 kronor per aktie, 10 kronor mer än det liggande budet från ZF.

Knorr-Bremse är en global systemleverantör inom tunga och rälsbundna fordon.

”Transaktionen kommer sammanföra Haldex släpvagnsexpertis och Knorr-Bremses kompetens inom förarassistanssystem och automatiserade körfunktioner, samt den gemensamma expertisen avseende elektronisk bromskontroll och telematik för släpvagnar”, heter det i pressmeddelandet.

Knorr-Bremse avser i nuläget inte att genomföra några väsentliga förändringar på de platser där Haldex bedriver verksamhet, för dess anställda eller deras anställningsvillkor, skriver bolaget.

Tyska Knorr-Bremse hade under 2015 en omsättning på cirka 6 miljarder euro och har omkring 25 000 anställda i 30 länder.