Välfärdsbolagen som är ”överlönsamma”

Publicerad 2016-08-31 15:13

Aktier Av de börsnoterade större välfärdsbolagen - Academedia, Attendo, Capio och Humana - är Attendo och Humana "överlönsamma", med den modell företagsekonomen Joachim Landström utvecklat åt Välfärdsutredningen.

Det framgår av beräkningar i en av de rapporter forskaren har skrivit och som Nyhetsbyrån Direkt har tagit del av.

Avkastningen på investerat kapital (rörelsetillgångar minus rörelseskulder) jämförs där med den så kallade ”kapitalersättningsnivån”, som ligger på olika nivåer för olika välfärdssektorer och utgörs av en viktad kapitalkostnad som utredaren har räknat fram (alltså inte den av bolagen själva uppgivna kapitalkostnaden).

Academedia och Capio är ”överlönsamma” enbart om hänsyn tas till stora goodwillposter som utredaren antar behöver skrivas ned i händelse av en reglering, medan Attendo och Humana är överlönsamma även utan goodwillnedskrivningshänsyn.

Den eventuella goodwillnedskrivningen som skulle bli följden av en vinstreglering spås vidare kunna leda till stora nyemissionsbehov för Attendo och Humana, samt flera onoterade bolag.

”En reglering så som utreds skulle därför troligen ha mycket betydande konsekvenser för flera koncerner idag verksamma inom välfärdssektorn. Eventuellt behövs någon form av övergångsregler, soft adaption, så att dessa företag hinner anpassa sina balansräkningar för att inte drivas i likvidation”, heter det i rapporten.

Investorägda Aleris gjorde en rörelseförlust under beräkningsåret 2015, och är därmed enligt Joachim Landströms beräkningar underlönsamt oavsett vilken modell som används, med eller utan goodwillnedskrivningar.

{Stock component}