Utredning: Så ska vinsterna i välfärden begränsas

Publicerad 2016-08-31 07:32

Politik Den utredning om vinster i välfärden som Ilmar Reepalu leder ser ut att mynna ut i ett förslag som begränsar företagens vinstuttag till 8 procent av investerat kapital. Det rapporterar SVT Nyheter.

Ilmar Reepalus uppdrag har varit att ta fram förslag på hur merparten av eventuella överskott i välfärdsföretagen går tillbaka in i verksamheten, samtidigt som en reglering enligt direktiven ”värnar en mångfald av utövare och att verksamhet inom välfärdssektorn även fortsättningsvis kan bedrivas i olika drifts- och ägarformer”.

Ilmar Reepalu har tagit hjälp av Joachim Landström, filosofie doktor i företagsekonomi, som har kommit fram till att 8 procent är den gräns där man kan stoppa vinstuttag utan att investerarna tappar intresset.

Ilmar Reepalus förslag ska läggas fram den 1 november.

Svenskt Näringsliv skriver i en kommentar att förslaget som det rapporterats i media är ett ”orimligt och omotiverat ingrepp i den privata äganderätten”.

”Det finns många problem inom välfärden, men att företag skulle vara för lönsamma är inte ett av dem”, skriver Carola Lemne, vd för Svenskt Näringsliv.

”Vi kan aldrig acceptera att politiker ska bestämma vad som är rimlig lönsamhet för ett privat företag”, fortsatte hon.

Enligt Svenskt Näringsliv borde regeringen fokusera på hur man kan säkerställa kvalitet och tillgänglighet i vård och omsorg.