Scandic ökar vinsten

Publicerad 2016-08-16 07:56

Rapport Scandic ökade både resultatet och omsättningen under det andra kvartalet. Samtidigt konstaterar hotellbolaget att efterfrågan varit stark på samtliga marknader.

Scandic redovisar ett justerat ebitda-resultat på 470 miljoner kronor för det andra kvartalet 2016 (358). Resultatet per aktie uppgick till 2:53 kronor i det gångna kvartalet (0:81).

De totala intäkterna uppgick till 3.447 miljoner kronor i kvartalet (3.169). Tillväxten i revpar (genomsnittlig intäkt per tillgängligt rum) var +8,8 procent från andra kvartalet 2015. I jämförbara termer ökade kvartalets revpar med 10,9 procent.

Stark efterfrågan på alla marknader

Efterfrågan under första halvåret och sommarsäsongen har varit stark på samtliga Scandics marknader. Hotellbolaget har en fortsatt positiv syn på att efterfrågan i marknaden förblir god även under resten av året.

Det skriver Frank Fiskers i halvårsrapportens vd-ord.

”Marknaden fortsätter att överlag vara god men det är också tydligt att våra kommersiella strategier fungerar väl och vi tar marknadsandelar”, skriver han även.

Kring implementeringen av Scandics driftsmodell i de förvärvade Ricahotellen heter det att bolaget ”fortsätter att generera positiva effekter enligt plan”.

Den norska hotellstrejken gav endast en marginell effekt på justerad ebitda, vilket visar på styrkan i Scandics affärsmodell, betonar vd:n dessutom.

Kring framtida tillväxt lyfts det fram att bolaget har ”en stark pipeline med betydande hotellprojekt i närtid”.

”Vi är därmed väl i fas med vår målsättning att växa med två till fyra hotell per år. Redan under första halvåret har vi öppnat fem nya hotell, varav två prominenta hotell i Stockholm, där det ena hotellet även innebar lansering av vårt första signaturhotell – Haymarket by Scandic. Samtidigt har vi fasat ut tre icke-strategiska norska partnerhotell”, skriver han.