Inget höjt bud på Haldex

Publicerad 2016-08-11 08:02

Aktie SAF-Holland kommer inte att höja sitt bud om 94,42 kr per aktie till aktieägarna i Haldex. Det framgår av ett pressmeddelande.

ZF Friedrichshausen har bjudit 100 kr per aktie för samtliga aktier i Haldex.

”Beslutet baseras en förnyad utvärdering av vederlaget i ljuset av ett högre erbjudande som offentliggjordes av en annan budgivare den 4 augusti”, skriver SAF-Holland, som fortsätter:

”Det erbjudna vederlaget om 94,42 kr representerar en värdering som är betydligt högre än multiplar för jämförbara bolag. Det reflekterar också de komplementerande verksamheterna och de gemensamma tillväxtmöjligheterna för Haldex och SAF-Holland.”

Beskedet om att SAF-Holland drar sig ur budstriden är något oväntat. Marknaden hade räknat med fler bud vilket också återspeglas i Haldex aktiekurs. I går slutade aktien på 105 kr, alltså 5 procent över budnivån.