Resurs över förväntan

Publicerad 2016-08-09 08:09

Rapport Nischbanken Resurs resultat var bättre än vad analytikerna förväntat sig. Intäkterna låg också strax över prognos.

Resurs redovisar ett rörelseresultat om 309 miljoner kronor för det andra kvartalet 2016. Väntat var 294 miljoner kronor enligt SME Direkts analytikerenkät.

Justerat för engångskostnader avseende börsnoteringen uppgick rörelseresultatet till 323 miljoner kronor. I analytikernas prognoser fanns inte några explicita engångskostnader.

De totala intäkterna uppgick till 710 miljoner kronor under det gångna kvartalet, väntat var 712 miljoner kronor.

Utlåningen till allmänheten uppgick till 19,6 miljarder kronor vid utgången av kvartalet, mot SME-förväntan om 19,4 miljarder kronor.

Kärnprimärkapitalrelationen var 13,3 procent vid utgången av det gångna kvartalet, mot 13,2 procent kvartalsslutet före. Ett av bolagets finansiella mål är att hålla relationen över 12,5 procent.

Tillväxt klart över målet

Resurs uppvisade ett nytt kvartal med en tillväxt av låneboken som klart överskred bolagets finansiella mål på medellång sikt.

Det skriver nischbankens vd Kenneth Nilsson i halvårsrapporten.

”Liksom under årets första kvartal har vi under det andra kvartalet haft en kraftig tillväxt i låneboken, cirka 18 procent annualiserat”, skriver han med tillägg att det drivits av både ökad nyförsäljning och ett utvecklat produktutbud.

Inom betalningslösningar lyfter han fram ett att Resurs nått flertalet nya partners inom detaljhandeln och rörande kreditkort framhåller han att det är ”glädjande att se att de marknadsaktiviteter vi genomfört under året har bidragit till ökad försäljning”.

Kring marknadsandelar heter det att bolaget skönjt en ökning ”på flera områden”.