Något bättre än väntat för Loomis

Publicerad 2016-07-29 08:32

Rapport Kontanthanteringsbolaget Loomis redovisar ett rörelseresultat, ebita, på 444 miljoner kr för det andra kvartalet 2016. Analytiker hade i genomsnitt räknat med en vinst på 435 miljoner kr enligt SME Direkts prognossammanställning.

Intäkterna landade på 4 147 miljoner kr, här låg förväntningarna på 4 114 miljoner kr.

Loomis nytillträdde vd Patrik Andersson ser som sitt uppdrag att fortsätta på den väg som hans företrädare påbörjat och att leverera på de tidigare uppsatta finansiella målen för 2017.

Det uppger han i rapporten för det andra kvartalet.

”Jag bedömer att vi under andra halvåret 2017 kommer att vara väl förberedda att presentera nästa steg i Loomis utveckling”, skriver han i delårsrapporten.

Loomis organiska tillväxt i USA på 13 procent under det andra kvartalet drevs främst av implementering av CMS-kontrakten med Bank of America och av att antalet installerade Safepoint-enheter fortsätter att öka, enligt bolaget.

Antalet installerade enheter uppgick vid kvartalets utgång till cirka 17 200 och intäkterna från Safepoint ökade under kvartalet med drygt 22 procent jämfört med motsvarande period föregående år.

I vd-ordet noteras att flera av Loomis europeiska marknader visar en förbättrad rörelsemarginal.

”Jag vill specifikt lyfta fram Storbritannien där vi, tack vare genomförda åtgärder för att förbättra kvaliteten på våra tjänster, ser en fortsatt förbättrad rörelsemarginal. Vår bedömning är att det fortfarande finns potential att ytterligare förbättra lönsamheten i vår brittiska verksamhet”, skriver vd:n.

Vad gäller brexit påpekar Patrik Andersson att Loomis verksamhet i  Storbritannien är näst intill helt lokal och att bolaget i dag inte ser någon betydande påverkan på sin verksamhet.

Den tidigare konstaterade trenden, med något fallande volymer i Norden, fortsätter och åtgärdsprogram pågår för att kompensera för de lägre volymerna, enligt Loomis.