Något bättre än väntat för Tieto

Publicerad 2016-07-22 07:30

Rapport IT-konsulten Tieto redovisar ett justerat rörelseresultat på 35,8 miljoner euro, exklusive engångsposter, för det andra kvartalet 2016.

Analytikerna hade räknat med ett rörelseresultat, exklusive engångsposter, på 34,4 miljoner euro, enligt SME Direkt.

Rörelsemarginalen, exklusive engångsposter, uppgick till 9,4 procent för kvartalet, mot väntade 9 procent.

Nettoomsättningen blev 381 miljoner euro, vilket kan jämföras med analytikernas estimat där snittet låg på 384 miljoner euro.