Sämre än väntat för Skanska

Publicerad 2016-07-22 09:42

Rapport UPPDATERAD Byggbolaget Skanskas rörelseresultat blev 1 664 miljoner kr i det andra kvartalet. Väntat var 1 795 miljoner kr, enligt SME Direkt. Intäkterna uppgick till 37 252 miljoner kr. Här låg konsensusprognosen på 39 790 miljoner. Aktien backade inledningsvis 5 procent på börsen.

Orderingången summerade till 53,9 miljarder kronor i kvartalet, vilket kan jämföras med väntade 53,5 miljarder.

SME-prognoser och Skanskas intäkter och resultat anges enligt bolagets segmentsredovisning.

Osäkerheten före och efter Brexit har än så länge inte haft någon direkt inverkan på Skanskas byggverksamhet i Storbritannien. Det skriver vd Johan Karlström i byggbolagets halvårsrapport.

”Vi fortsätter dock att ha en nära dialog med våra kunder, framförallt inom husbyggnadssektorn där sannolikheten för negativa effekter är som störst. Ser vi till vår utvecklingsverksamhet globalt är det möjligt att turbulensen i Storbritannien kan leda till att investerare vänder sig till våra andra marknader”, skriver han vidare.

På kort sikt framhåller han att osäkerheten kan leda till att tillväxten påverkas negativt. Därigenom fortsatt låga räntor gynnar värderingen av vår utvecklingsverksamhet, lyfter Johan Karlström fram.

Lönsamheten i Skanskas byggverksamhet påverkades negativt av svaga resultat i vissa projekt i Polen, där ett skifte i marknaden från små och medelstora projekt till stora projekt äger rum, enligt Johan Karlström.

”Detta drivs delvis av förseningar i allokeringen av öronmärkta EU-bidrag, och vi kommer att anpassa oss därefter”, skriver han i rapporten.

Han framhåller också att lönsamheten i USA Civil ”fortsätter att påverkas av tidigare designförändringar”, då Skanska ”ännu inte nått något betydande avtal”.

”De intensiva diskussionerna fortsätter och vi har nått framsteg i vissa projekt, dock utan större inverkan på resultatet. Lönsamheten påverkades ytterligare av lägre intäkter och, som tidigare kommunicerats, av ökade omkostnader”, skriver han också.

Storbritannien uppvisade en svag orderingång under det första halvåret. Orderbokningarna ”är som alltid ojämna och vår goda inblick i potentiella orderbokningar innebär att vi kan ha en positiv syn på det resterande året”, skriver Johan Karlström.