SKF rasar på börsen efter dyster rapport

Publicerad 2016-07-21 10:36

Rapport Kullagerbolaget SKF redovisar ett rörelseresultat exklusive jämförelsestörande poster på 2 020 miljoner kr för det andra kvartalet. Analytikerna hade i snitt räknat med 2 151 miljoner kr, enligt SME Direkt. Aktien backade omedelbart över 8 procent på börsen.

Rapporterat rörelseresultatet uppgick till 1 875 miljoner kr. Här var 2 027 miljoner kr väntat.

Rapporterat resultat före skatt på 1 656 miljoner kr. Analytikerna hade i snitt räknat med ett resultat före skatt på 1 781 miljoner kr.

SKF:s försäljning låg på 18 370 miljoner kr. Analytikerna hade räknat med en försäljning på 18 591 miljoner kr.

SKF spår att efterfrågan på bolagets produkter och tjänster under det tredje kvartalet 2016 kommer att vara lägre för koncernen jämfört med föregående kvartal.

”Sekventiellt sett förväntas efterfrågan bli svagare, vilket överensstämmer med normalt säsongsmönster”, skriver SKF:s vd Alrik Danielsson i kvartalsrapporten.

Inför rapporten hade nio analytiker enligt SME Direkt i genomsnitt väntat sig ett sekventiellt utsiktsindex på minus 0,78, räknat på genomsnittet i en heltalsskala från minus 3 till plus 3 i SKF:s sjugradiga utsiktsspektrum. Det kan översättas med att marknaden trodde att SKF skulle spå något lägre utsikter.

”Efterfrågan för Industri förväntas blir något lägre och för Fordon förväntas den bli lägre. Efterfrågan förväntas bli relativt oförändrad i Latinamerika, något lägre i Asien och Nordamerika och lägre i Europa”, skriver SKF om de sekventiella utsikterna.

Jämfört med motsvarande kvartal för ett år sedan väntas efterfrågan bli relativt oförändrad.