Klart bättre än väntat för Electrolux

Publicerad 2016-07-20 09:09

Rapport Electrolux rörelseresultat blev 1 564 miljoner kr för det andra kvartalet 2016. Det var klart bättre än förväntat, då analytikerna hade räknat med ett rörelseresultat på 1 527 miljoner kr, enligt SME Direkts sammanställning inför rapporten.

Rörelsemarginalen uppgick till 5,2 procent, jämfört med väntade 5,0 procent.

Försäljningen uppgick till 29 983 miljoner kr för perioden. Här låg SME Direkts konsensusprognos däremot högre, 30 544 miljoner kr.

Electrolux hade en bättre lönsamhet än väntat i affärsområdet Vitvaror Nordamerika under det andra kvartalet.

Marginalen blev 6,5 procent, en betydlig ökning jämfört med 3,4 procent motsvarande kvartal i fjol och även högre än SME Direkts konsensus som låg på 5,7 procent.

Marknadsefterfrågan på vitvaror i Nordamerika ökade med 3 procent under andra kvartalet jämfört med samma period föregående år. Inklusive mikrovågsugnar och luftkonditioneringsutrustning var efterfrågan oförändrad.

Electrolux omsättning i affärsområdet var dock sämre än väntat, 4 procent under konsensus.

Electrolux organiska försäljning i Nordamerika minskade med 1,5 procent under kvartalet.

”Försäljningen av vitvaror minskade något som en effekt av lägre försäljning av produkter under återförsäljares egna varumärken. Försäljningen under egna varumärken ökade. Försäljningen av luftkonditioneringsutrustning ökade väsentligt”, skriver bolaget.

Rörelseresultatet förbättrades för andra kvartalet till 742 miljoner kr (401). Här låg konsensus på 681 miljoner kr. Resultatökningen jämfört med i fjol berodde fram för allt på av ökad kostnadseffektivitet, högre försäljningsvolymer och en förbättrad produktmix, enligt bolaget.