Kommentar: Hennes & Mauritz kan överraska i höst

Publicerad 2016-06-22 12:24

Kommentar Kursen faller för Hennes &Mauritz efter halvårsrapporten där marginalerna minskar och försäljningen totalt blev sämre än väntat. Men räkenskapsårets andra halvår ser det bättre ut och bolaget kan överraska i höst.

Den fallande kursutvecklingen för Hennes & Mauritz som pågått under lång tid fick inget trendbrott i och med rapportsiffrorna på onsdagen. Visserligen var rörelseresultatet något bättre än väntat, men marginalerna fortsätter nedåt och försäljningen hittills i juni är lägre än väntat.

Finns det då förklaringar som aktieägarna kan ta till sig när börsen verkar se mörkt på framtiden för bolaget? Ja, det finns faktiskt förklaringar som är hoppingivande. Dels handlar det om en negativ dollareffekt som kommer klinga av i höst. Och dels handlar det om stora investeringar som ännu inte givit något resultat och som tynger vinstutvecklingen.

Men H&M-chefen Karl-Johan Persson är också självkritisk och menar själv att andra kvartalet inte varit några bra månader för bolaget – det finns saker som kunnat gjorts bättre och åtgärder har redan vidtagits som kommer ge effekt framöver.

Det viktiga för aktiemarknaden borde dock vara Perssons självsäkra påstående att bolaget står inför ett betydligt bättre andra halvår (jun-nov) när investeringarna börjar ge vinster tillbaka och effekten av en accelererande ökning av butiksöppningar kommer visa sig. Netto ska bolaget öppna 425 butiker under räkenskapsåret 2015/2016.

Dessutom kommer utrullningen av bolagets onlinehandel att fortsätta på allt fler marknader under andra halvåret och under 2017, vilket borde ha en positiv effekt på försäljningen.

Det finns alltså flera faktorer som talar för att vd har goda skäl att tala om ett betydligt bättre avslutning på 2016 än det första halvåret. Frågan är när aktiemarknaden som helhet ta till sig den uppfattningen i högre grad än man fokuserar på sämre försäljning och lägre marginaler.

Det innebär att det är fullt möjligt att kursen kan fortsätta ner ytterligare innan det kan vända upp igen. Hennes & Mauritz måste sannolikt visa på bättre försäljning först och främst innan kursen definitivt vänder norrut – därför är det nog ingen brådska att köpa aktien.

Men om det visar sig vid nästa rapport i september att utvecklingen vänt kan sommaren 2016 mycket möjligt visa sig vara en utmärkt möjlighet att komma in ”billigt” i ett av Sveriges finaste bolag. Det stora insiderköp som huvudägaren Stefan Persson gjort tidigare i år visar i alla fall att bland de som har den bästa kunskapen om bolaget är optimismen stor.