Telia säljer Sergel till Marginalen

Publicerad 2016-06-21 08:18

Aktier Telia säljer Sergel Group, företagets nordiska och baltiska kredithanterings- och fordringsköpsverksamhet, till Marginalen för 2,1 miljarder kronor på kassa- och skuldfri basis.

Försäljningen genererar en positiv kassaeffekt om cirka 1 870 miljoner kr. Transaktionen villkoras av relevanta myndighetsgodkännanden från Finansinspektionen och lokala konkurrensmyndigheter och förväntas genomföras innan utgången av 2016.

Sergel hade under 2015 en omsättning på cirka 830 miljoner kr, och bidrog med 206 miljoner till Telias Ebitda före engångsposter, på totalt 25,3 miljarder kr 2015. I april informerade Telia om att bolaget hade påbörjat en strategisk översyn av Sergel.

Sergel har i samband med transaktionen ingått ett nytt partnerskapsavtal med Telia Company gällande fortsatt tillhandahållande av kredithanterings-, fordringsköps- och clearinghousetjänster från Sergel till Telia Company.