Färre förhandlar om boräntan

Publicerad 2016-06-17 10:09

Boränta Färre förhandlar om boräntan och män lyckas bättre än både kvinnor och ungdomar. Det framgår av en årlig undersökning genomförd av SBAB.

– För det första är räntenivåerna nu så låga att en del förmodligen inte tycker det är värt besväret. För det andra kan införandet av snitträntor ha påverkat viljan och möjligheten att förhandla för både banker och låntagare. Och för det tredje har nog bankerna rent allmänt blivit lite mer restriktiva med prutmånen, säger SBAB:s chefsekonom Tor Borg.

Efter olika initiativ från media med så kallade crowdsourcade räntekartor föreskrev Finansinspektionen för ett år sedan att bankerna måste redovisa de bolåneräntor som kunderna faktiskt betalar i snitt, inte bara listräntor.

Men andelen som försökt förhandla ned boräntan har minskat till 58 procent från 61 procent 2014. Det är ett trendbrott efter flera år med tilltagande prutmån. Även andelen som lyckats förhandla ned boräntan har minskat till 48 procent från 54 procent 2014.

En av tio har försökt utan resultat. Fyra av tio har inte försökt. Män och medelålders försöker och lyckas oftare än kvinnor och unga.

En av fyra accepterade att öppna lönekonto, fondsparande eller liknande som villkor för att få bolån eller lägre boränta. Det har blivit vanligare. För två år sedan gällde det en av fem.

2 026 personer i åldrarna 20-80 år, varav 839 med bolån, svarade på frågor under maj månad. Undersökningen gjordes av företaget Cint på uppdrag av den helstatliga banken SBAB.