Sveriges EU- och Handelsminister Ann Linde är oroad.

EU-ministern allt oroligare för brexit

Publicerad 2016-06-14 11:27

Brexit Sveriges nya EU- och handelsminister Ann Linde har den senaste veckan blivit mer orolig för att Storbritannien ska rösta för att lämna EU-samarbetet. Det sade hon vid en träff med riksdagsjournalisterna på tisdagen.

Pessimismen grundar sig inte enbart på att opinionsundersökningar nu pekar mot övervikt för lämna-sidan, utan mer på den riktning som debatten har tagit. Från att tidigare ha handlat om ekonomiska frågor handlar det nu nästan bara om invandring.

”Det är en fråga som kan hetsa upp väldigt många människor”, enligt Ann Linde, som också hänvisade till att partikamrater i Labour blivit mer oroliga.

Vid en Brexit blir det för Sverige viktigt att hitta nya allierade, hittills har Sverige och Storbritannien ofta röstat lika i EU-frågor, bortsett från i sociala frågor. Dessutom måste Sverige tänka på alla de svenska företag som är verksamma i Storbritannien och de svenskar som bor där.

”Det blir inte något som händer dag ett, utan det blir komplicerade förhandlingar och man har två år på sig…Däremot kan man räkna med oro på marknaderna”, sade hon.

När det gäller risken för spridningseffekter vid en Brexit bedömer hon att den finns.

”Ja, jag ser faktiskt det, det blir som att man öppnar upp ja- och nej-debatten igen. Då skulle man tillbaka till början av 1990-talet igen”, sade hon och tillade att det kanske inte är spridningseffekter främst för svensk del som är det viktigaste utan att kanske kan detta vara ”mumma” för andra premiärministrar som vill skylla problem på EU.

Ann Linde konstaterade att Storbritannien inte har gett något alternativ om vad de vill ha i stället. Hon ser tre realistiska alternativ; ett är att ha kvar den fria rörligheten, då betalar man utan att få inflytande, det andra ett separat frihandelsavtal, utan fri rörlighet, eller ett WTO-avtal, också det utan fri rörlighet.

Hon tror inte att en Brexit skulle försvåra för Sverige att stå utanför eurosamarbetet.

”Jag tror inte det blir någon större press på oss att gå in i euron. Euron har inte fått de instrument som den behöver för att fungera som en optimal valuta. Jag tror snarare att det kan vara ett politiskt problem, än ett ekonomiskt, som att euroländerna försöker fatta beslut själva”, sade hon.

EU-ministern noterade samtidigt att även om Storbritannien väljer att stanna kvar så är inte alla problem borta och hon var kritisk mot den brittiske premiärministern David Cameron som hon tycker har använt Europa på ett oansvarigt sätt för att lösa interna problem. Det kommer inte heller att bli lätt att se hur de brittiska undantagen i praktiken ska gå till.

”Men problemen är inte alls lika allvarliga som om de lämnar”, sade Ann Linde.

Om en Brexit skulle leda till att fler länder vill förhandla om sina ”hjärtefrågor” kommer Sverige, enligt EU-ministern, att jobba med det sociala protokollet, bland annat arbetsrättsliga frågor.

Ann Linde vill att Sverige ska ha ett ”balanserat förhållningssätt” mot Storbritannien vid en Brexit. Å ena sidan skulle en Brexit vara illa för EU, å andra sidan har Sverige stora intressen i Storbritannien i och med att många svenskar bor och jobbar där.

”Jag vill inte bränna broar, men jag hör också från mina kamrater att det finns en stor bitterhet mot Storbritannien”, sade hon.

När det gäller politiska effekter i Sverige vid en Brexit gör hon bedömningen att EU-kritiska partier som Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet får vatten på sin kvarn, medan hon tror att stödet för EU-medlemskapet i hennes eget parti, Socialdemokraterna, är ”ganska solitt”.

Ann Linde räknar med att förhandlingarna mellan Storbritannien och EU vid en Brexit kommer att ta en massa kraft, men hon tror inte att EU-maskineriet kommer att förlamas.

”Det finns en riktigt positiv sak och det är Parisavtalet. Det är jättestort att man faktiskt kom överens om att sänka utsläppen”, sade hon och tillade att det pågående digitaliseringsarbetet är en annan viktig fråga som hon hoppas mycket på.