Stor osäkerhet inför Elektas rapport

Publicerad 2016-05-31 06:49

Elekta Omstruktureringskostnader, inställda order och reserveringar för kundförluster gör osäkerheten stor inför strålterapibolaget Elektas rapport. Det här är vad analytikerna kommer att fokusera på.

Elektas kalldusch, senast i form av bland annat sänkt intäktsprognos och svag orderingång, fick nog en del aktörer att börja tvivla på strålterapibolagets förmåga igen.

När bokslutet väntas, efter Tomas Puusepps nygamla vd-gärning, verkar osäkerheten tämligen stor när Richard Hausmann ska ta över stafettpinnen.

”Förutom våra förväntningar om 300-350 miljoner kronor i omstruktureringskostnader, indikerar inställda order och reserveringar för kundförluster ett svårjämförligt kvartal”, skriver Swedbank Markets med neutral rekommendation.

SEB Equities med säljråd höjer ett varningens finger för att Elekta ånyo riskerar att bomma vinstförväntningarna.

Handelsbanken Capital Markets medger också att årsavslutningen kan bli skakig för Elekta, men att strålterapiaktien är en god investering på lång sikt. Banken lyfter särskilt fram Elektas nästa generations linjäraccelerator, Atlantic.

Särskilda Elekta-punkter:

* Besparingsprogram.

Elekta lyfte sin besparingsambition till 700 miljoner kronor senast, från 450 miljoner. Dock med engångseffekter i form av ytterligare omstruktureringskostnader och tillfälligt lägre volymer.

”Det mesta av fokuset borde riktas mot omvandlingsprogrammet”, konstaterar Swedbank Markets.

* Tillväxtmarknader.

Både Handelsbanken såväl som Swedbank pekar på svaga tillväxtmarknader.

”Marknadsvillkoren och efterfrågan för sjukvårdsrelaterade kapitalvaror i oljeberoende länder är fortfarande svag”, skriver Handelsbanken.

* Prognos för nästa räkenskapsår.

Hur pass tydliga kommer strålterapibolaget att vara med tanke på de senaste årens prognosdebacle?

”Med en ny vd som styr Elekta tror vi på en ganska försiktig prognos för 2016/2017”, framhåller Handelsbanken.

* Kapitalmarknadsdag.

Den 9 juni håller Elekta sin traditionsenliga kapitalmarknadsdag i Stockholm. Frågan är om några nya finansiella mål kan väntas redan då, beaktat att bolaget befinner sig i en chefsrockad.

”Vi återkommer till intäktstillväxten för kommande år vid vår kapitalmarknadsdag i juni”, kommenterade dock Laurent Leksell för Nyhetsbyrån Direkt i mitten av april.

Elekta publicerar sitt bokslut den 1 juni klockan 7.30. En telefonkonferens inleds klockan 10.00.