Scen ur spelet The Descendant.

Katastrofrapport från Gaming Corps

Publicerad 2016-05-27 07:10

Rapport Spelutvecklaren Gaming Corps ökar förlusten samtidigt som omsättningen var mycket låg. Försäljningen av bolagets spel "The Descendant" har dessutom sålt betydligt sämre än väntat.

Gaming Corps redovisar ett rörelseresultat före avskrivningar på – 6,2 miljoner kronor för det första kvartalet (-3). Omsättningen uppgick till 0,21 miljoner kronor.

Det framgår av bolagets kvartalsrapport.

Bolagets första större speltitel, äventyrsspelet The Descendant, lanserades den 24 mars 2016 och har försäljningsmässigt legat långt under förväntan skriver bolaget. Vidare följer bolaget försäljningsutvecklingen noga och bedömer sig ha god beredskap att lösa framtida finansiering.

Någon information om intresset kring The Descendants episod 2, släppt den 26 maj, framgår inte av rapporten bara att episoderna kommer att säljas med ett par månaders mellanrum.

Avslutningsvis bedömer bolaget att ett större WFH-avtal – ett förskottsfinansierat spelutvecklingsprojekt – kommer att kunna slutas där en första betalning erhålls före oktober månads utgång 2016. Det baseras på pågående förhandlingar med spelförläggare. Om ett WFH-avtal inte sluts och genererar en betalning innan oktober bedöms en nyemission bli aktuell.

Graf: Följ aktiens utveckling
{Chart}