CLX gör miljardköp

Publicerad 2016-05-13 08:21

Aktie CLX, som levererar molnbaserade kommunikationstjänster, ökar både vinst och omsättning. Samtidigt meddelar bolaget att man köper Mblox för nästan 1 miljard kr. Affären ska bland annat finansieras med en företrädesemisson.

CLX redovisar ett resultat efter skatt på 18,4 miljoner kronor för det tredje kvartalet, januari-mars, i dt brutna räkenskapsåret 2015/2016 (16,1). Resultatet per aktie uppgick till 0:57 kronor (0:54).

Nettoomsättningen uppgick till 267 miljoner kronor (213).

Rörelsevinsten blev 23,6 miljoner (22,2).

Köper Mblox – gör företrädesemission

CLX Communications meddelar också att man förvärvar Mblox för en kontant köpeskilling motsvarande 954 miljoner kronor.

Förvärvet finansieras genom en fullt garanterad företrädesemission om cirka 620 miljoner kronor och bankfinansiering om cirka 400 miljoner kronor.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Mblox är en av de största leverantörerna av A2P-meddelandetjänster i världen, enligt CLX. Mblox är verksamt, likt CLX Företagsdivision, inom marknaden för molnbaserad företagskommunikation.

Mblox hade under 2015 en omsättning på cirka 1,18 miljarder kronor och ett justerat ebitda-resultat om 58 miljoner kronor.

Den sammanlagda omsättningen 2015 för CLX och Mblox uppgår till cirka 2,1 miljarder kronor och ett justerat ebitda-resultat om cirka 150 miljoner kronor.

Kombinerad kundbas inom Företagsdivisionen blir över 1.300 företagskunder och fler än 2.000 SMB-kunder (små och medelstora företag). Affären ger en kombinerad operatörsbas med fler än 150 direkta operatörsrelationer globalt, som förser CLX med en stark bas för bolagets konnektivitetstjänster för Internet-of-Things (IoT)

”Förvärvet expanderar vårt globala kommunikationsnätverk och kommer även öka vår kundbas betydligt, med ett flertal välkända företagskunder, samt ett stort antal små och medelstora företag, vilket är ett nytt kundsegment för CLX”, säger CLX vd Johan Hedberg.

Aktieägare i CLX med cirka 75 procent av aktierna och rösterna i bolaget, har uttryckt sitt stöd för transaktionen och har förbundit sig att teckna sin pro rata-andel i företrädesemissionen.

Härutöver har RAM ONE, Rational Asset Management Equity Long/Short, LMK Forward, Prior & Nilsson Fond- och Kapitalförvaltning, Italo Invest och Grenspecialisten, förbundit sig att teckna aktier i företrädesemission till ett belopp motsvarande cirka 25 procent av företrädesemissionen. Företrädesemissionen är därmed fullt garanterad.

Vidare har Swedbank Robur Fonder och Handelsbanken Fonder, med cirka 10 procent av kapital och röster, indikerat att de avser teckna sina pro rata-andelar i emissionen

Villkoren i företrädesemissionen förväntas offentliggöras omkring den 1 juni 2016.

Transaktionen förväntas slutföras i början av juli 2016.

Skuldsättning över målet

CLX finansiella mål om en nettoskuldsättning om högst 2 gånger ebitda kommer att påverkas av storförvärvet av Mblox. Det vill säga, målnivån på nettoskuldsättning kommer att överstigas under de kommande kvartalen.

Det framgår av ett pressmeddelande.

”En temporär avvikelse är dock tillåten så länge det sker med balanserad risk”, kommenterar bolaget.