Uppåt för Clas Ohlson

Publicerad 2016-05-13 07:25

Försäljning Clas Ohlsons totala försäljning steg med 3 procent under april. I lokala valutor ökade försäljningen med 8 procent. Det var något mer än vad analytikerna förväntat sig.

Enligt SME Direkts prognossammanställning väntades att den totala försäljningen skulle öka 2,9 procent och att försäljningen i lokala valutor skulle öka 7,4 procent.

Försäljningen i april påverkades positivt av en kalendereffekt om cirka 6 procentenheter med anledning av fler handelsdagar jämfört med föregående år.

Jämfört med samma månad föregående år har 7 butiker tillkommit och det totala antalet butiker uppgick per den sista april till 205 stycken.

Den totala försäljningen för hela räkenskapsåret 2015/16 ökade med 4 procent till 7.602 miljoner kronor (7.330). I lokala valutor ökade försäljningen med 6 procent.

I Sverige steg försäljningen med 3 procent medan Norge visade en oförändrad utveckling och Finland en uppgång med 15 procent. Försäljningen i regionen Utanför Norden minskade med 2 procent.

I lokal valuta var försäljningen i Norge upp med 11 procent, Finland upp 16 procent och utanför Norden var ökningen 8 procent.