Gruvbolagets kassa snart tom

Publicerad 2016-05-12 08:27

Rapport Nordic Mines fortsätter att förlora pengar. Gruvbolaget meddelar nu att kassan håller på att sina och att ytterligare kapital krävs.

Nordic Mines redovisar ett resultat efter skatt på -13,4 miljoner kronor för det första kvartalet 2016 (-29,1). Resultatet per aktie uppgick till -0:06 kronor (-0:57).

Nettoomsättningen uppgick till 0 miljoner kronor (0).

Kassan sinar

Nordic Mines har inte tillräckligt med likviditet för att täcka sitt behov under de kommande sex månaderna, och kommer därför att behöva anskaffa ytterligare kapital för att finansiera löpande driftskostnader för de närmsta sex månaderna – såväl som för att återta Laivagruvan i drift.

Det uppger bolaget i delårsrapporten.

Nordic Mines redovisar ett resultat efter skatt på -13,4 miljoner kronor för det första kvartalet (-29,1).

Bolaget hade inga intäkter under perioden, då Laivagruvan fortsatt förvaltats endast genom skötsel- och underhållsdrift.