Kommentar: Bottenfiske i Loomis

Publicerad 2016-05-03 13:03

Kommentar På en sur börs lyfter Loomis idag, vilket liknar ett klassiskt bottenfiske där ett kvalitetsbolag sjunkit för mycket. Rapporten var lite sämre än väntat, men runt 200 kr  är sannolikt en bottennivå för aktien.

Loomis har haft en svängig kursresa sedan förra sommaren med en kraftig nedgång när börsen föll i augusti-september för att sedan stiga upp mot nya toppnivåer efter en bra rapport i höstas.

Men när huvudägarna Melker Schörling och Latour sålde en stor post aktier i vintras störtdök kursen och med måndagens delårsrapport blev det ett nytt fall på nästan 10 procent. Frågan är förstås var som är rimligt.

Omsättningen första kvartalet var nästan som väntat och rörelseresultatet var drygt 4 procent lägre än marknadens förväntningar. Tf vd:n Lars Blecko tycker dock det är en stabil rapport med tillväxt i viktiga delar och det är bara att hålla med.

Det gäller inte minst i USA där bolaget hade en tillväxt på 14 procent under det första kvartalet och kan nå cirka 10 procent de närmaste kvartalen. Ett större avtal med Bank of America är ett viktigt skäl till tillväxten och Lars Blecko menar att Loomis tar marknadsandelar.

Att växa i USA blir viktigt eftersom Norden har en negativ organisk tillväxt – och en orsak till att Loomis inte bör ha någon svårighet att nå sitt mål om 17 miljarder i intäkter 2017.

Många har prognostiserat att Loomis kommer få besvär med tillväxten med en minskad kontanthantering, men det torde endast vara på enskilda marknader och tillväxten är desto starkare på andra ställen.

Därför bör aktieägarna se fram emot stigande vinster och när Placeringsguiden analyserade bolaget i mars såg vi också framför oss kraftigt höjd utdelning kommande åren.

Att aktien stiger idag trots att den noteras exklusive utdelning är därför inte konstigt. Månadens kursreaktion efter rapporten var sannolikt en överreaktion – och nu ser många en bra chans att komma in på en bra nivå i ett riktigt kvalitetsbolag.

Graf: Loomis utveckling sedan årsskiftet

{Chart}