Börsens insiders storköper

Publicerad 2016-05-03 09:22

Insiders Även måndagens insynslista från Finansinspektionen var full av köptransaktioner. Därmed fortsätter den senaste tidens trend med ovanligt många insiders som köper aktier.

Enligt måndagens insynslista har Sintercasts styrelseordförande Hans-Erik Andersson köpt 2 000 aktier i bolaget. Efter köpet innehar han 4 000 aktier vilket alltså är en fördubbling mot tidigare.

SCA:s finanschef Fredrik Rystedt har köpt på sig ytterligare 2 500 aktier i hygien- och skogsbolaget. Innehavet är nu uppe i totalt 7 500 aktier. Även SCA:s chefsjurist Mikael Schmidt har tankat aktier. Efter köpet av 4 000 aktier har han nu totalt 14 000 aktier i bolaget.

Nordeas vice vd Lennart Jacobsen har köpt 3 000 aktier i banken och har därmed ökat sitt innehav med 33 procent. Efter affären innehar Jacobsen 12 000 aktier i storbanken.

Insiders i Holmen har också varit i köptagen. Annica Bresky, chef för Holmens affärsområde Iggesund Paperboard köpte den 28 april 900 B-aktier i Holmen.  Hennes innehav uppgår därefter till just 900 B-aktier i bolaget.

Vidare framgår det av måndagens insynslista att teknologichefen Ola Schultz-Eklund har köpt sina första 800 Holmenaktier, samt att Sören Pettersson, chef för Holmen Skog, ökat sitt innehav med 300 aktier till 4 100 aktier.

Kraftigt ökad andel köp

De senaste dagarnas många insiderköp är en fortsättning på den trend som syntes i april. Enligt Investtechs senaste insiderrapport var andelen insiderköp hela 75 procent under april. Det är 16 procentenheter högre än i mars och 12 procentenheter högre än den genomsnittliga köpandelen det senaste året. 

Elva av börsbolagens vd:ar rapporterade köp under april medan två rapporterade försäljningar. Köpandelen bland vd:ar blev därmed 85 procent i april, enligt Investtech.