SKF spår högre efterfrågan

Publicerad 2016-04-28 08:13

Rapport SKF levererar en blandad rapport där försäljningen överraskade rejält på nedsidan. Men kullagerbolaget räknar med ökad efterfrågan.

SKF redovisar ett resultat före skatt på 1.658 miljoner kronor för första kvartalet 2016.

Analytikerna hade i snitt räknat med ett resultat före skatt på 1.649 miljoner kronor, enligt SME Direkts sammanställning.

SKF:s försäljning låg på 17.720 miljoner kronor. Analytikerna hade räknat med en försäljning på 18.269 miljoner kronor.

Rörelseresultatet uppgick till 1.875 miljoner kronor. Här var 1.889 miljoner kronor väntat.

Justerat rörelseresultat blev 1.972 miljoner kronor, jämfört med SME:s 1.954 miljoner kronor.

Spår högre efterfrågan

SKF spår att efterfrågan på bolagets produkter och tjänster under det andra kvartalet 2016 kommer att vara något högre för koncernen jämfört med föregående kvartal.

Jämfört med motsvarande kvartal för ett år sedan väntas efterfrågan däremot bli något lägre.

Inför rapporten hade sju analytiker enligt SME Direkt i genomsnitt väntat sig ett sekventiellt utsiktsindex på plus 0,14, vilket innebär att sex av dem trodde att SKF skulle spå en oförändrad och bara en av dem på något högre efterfrågan (eftersom indexet bygger på en sjugradig skala från minus 3 till plus 3, SKF:s sjugradiga utsiktsskala).

SKF spår vidare att efterfrågan i Europa och Latinamerika under innevarande kvartal kommer att vara relativt oförändrad jämfört med föregående kvartal. En högre efterfrågan spås i Nordamerika, och en betydligt högre efterfrågan i Asien.