Svenska bolagen som kan påverkas mest av Brexit

Publicerad 2016-04-26 14:46

Brexit Sannolikheten för att Storbritannien lämnar EU är enligt Swedbanks analytiker hela 40 procent. En ”Brexit” skulle också få stora konsekvenser för många svenska bolag, inte minst i servicesektorn, menar banken.

– På senare tid har opinionsläget gått lite mer mot att stanna kvar, men vi har sett att väldigt oväntade event kan få opinionen att svänga väldigt snabbt. Det är väldigt jämnt. Det finns en betydande sannolikhet för att Storbritannien kommer att lämna EU, det måste man ha beredskap för, sade Swedbanks chefekonom Anna Breman vid en pressträff.

Swedbank ser i dagsläget 40 procents sannolikhet för en Brexit, upp från 25 procent vid årsskiftet. De ser David Camerons inblandning i Panamaskandalen och terrordåden i Bryssel som händelser som fått opinionen att bli mer positiv till en Brexit.

– Jag tror man ska ta opinionsmätningen med en viss nypa salt. I slutänden tror jag att det kommer att bli plånboksfrågorna som avgör, sade Cathrine Danin, ekonom vid Swedbank.

Slag mot riskfyllda tullgångar

Vad gäller effekterna av en Brexit räknar Swedbank med en omedelbar ökad global riskaversion som skulle slå mot riskfyllda tillgångar och få klassiskt säkrare valutor, som dollar, schweizerfranc och den japanska yenen, att stärkas. Den svenska kronan väntas försvagas brett, även mot euron. Kronan är inte längre en ”safe haven”, menar Swedbank.

Även finansmarknaderna skulle påverkas men turbulensen skulle i så fall vara relativt kortvariga, menar Swedbank.

Bolagen med störst exponering mot Storbritannien

Däremot skulle en Brexit vara ett hårt slag mot många svenska företag som exporterar varor och tjänster till Storbritannien.

– Storbritannien är den femte viktigaste marknaden för Sverige på varusidan och den tredje viktigaste tjänsteexportmarknaden, sade Cathrine Danin.

Hon sade att en negativ effekt för Sverige är om Storbritanniens tillväxt skulle försvagas till följd av en Brexit, med minskad efterfrågan på svensk export. En annan effekt är att det lär ta lång tid omförhandla handelsavtal.

Listan på de svenska bolag med störst bruttoexponering mot Storbritannien (se nedan) domineras av hälso-och sjukvårdsbolag. Swedbank tror visserligen att dessa skulle komma relativt lindrigt undan då hälso- och sjukvård är prioriterade områden i Storbritannien. Men andra bolag som till exempel Volvo skulle få det värre om den brittiska ekonomin saktar in, menar Swedbank.

Allra värst skulle det dock vara för tjänstesektorn eftersom regleringar för tjänstehandel är mer komplexa.

– Vi bedömer att tjänstesidan är mest sårbar. Vi är inte alls så oroliga för varusidan, där det finns minimiregler att falla tillbaka på, sade Anna Breman enligt Nyhetsbyrån Direkt.

Tabell: Svenska företag med störst bruttoexponering mot Storbritannien (exkl. finanssektorn).

Plats Bolag % av fsg (brutto)
1 Skanska 12,5
2 Mölnlycke 11
3 SCA 9
4 Sobi 8,8
5 AstraZeneca 8,8
6 Getinge  7,5
7 H&M 7,4
8 Trelleborg 7
9 Volvo 6
10 Stora Enso 6
11 Billerud Korsnäs 6

Källa: Swedbank Research