Millicoms resultat bättre än väntat

Publicerad 2016-04-26 08:13

Rapport Teleoperatören Millicoms resultat var något bättre än väntat samtidigt som omsättningen inte riktigt nådde upp till analytikernas prognoser.

Millicoms justerade ebitda, exklusive engångsposter, blev 550 miljoner dollar för det första kvartalet 2016 efter koncerngemensamma kostnader.

Det framgår av bolagets delårsrapport.

Analytikerna hade räknat med ett justerat ebitda-resultat på 544 miljoner dollar enligt SME Direkt, efter koncerngemensamma kostnader.

Den justerade ebitda-marginalen för kvartalet blev 36 procent, mot väntade 35,2 procent.

Omsättningen uppgick till 1.528 miljoner dollar, väntat var 1.547 miljoner dollar.

Står fast vid helårsprognos

Millicom står fast vid sina tidigare prognoser för helåret 2016.

Det justerade ebitda-resultatet väntas liksom tidigare visa en mellanhög till hög ensiffrig procentuell tillväxt under 2016 och tjänsteintäkterna spås visa en mellanhög ensiffrig procentuell tillväxt.

Justerad ebitda är exklusive omstrukturerings- och integrationskostnader samt andra engångsposter.

Det framgår av delårsrapporten.

Millicom upprepar också att capex 2016 uppgår till 1,15-1,25 miljarder dollar att jämföra med förväntade 1,22 miljarder enligt SME Direkt.