En klassisk värdeaktie som kan fortsätta leverera

Publicerad 2016-04-26 23:18

Kommentar Räkna inte med att Holmen blir någon långsiktig kursvinnare. Men skogsindustrikoncernen lär i alla fall fortsätta leverera en hyfsad direktavkastning till aktieägarna, skriver Marcus Hernhag i en kommentar efter tisdagens delårsrapport.

Holmens aktie steg 5 procent på kvartalsrapporten. Den främsta anledningen var att rörelsemarginalen lyfte till goda 15,1 procent exklusive jämförelsestörande poster. Högre marginaler innebär generellt sett effektivare verksamhet och borgar för stigande vinster. Dessutom rustar det bolaget för tuffare tider.

Holmen lär inte bli någon långvarig kursraket då avkastningen på sysselsatt kapital de senaste två åren hoppat mellan 5 procent och 9 procent. Sett över många år borde totalavkastningen för aktien inte kunna avvika särskilt mycket från hur ett bolags nettotillgångar avkastar sig. Dessutom pekar trenden för intäkterna per aktie enligt Börsdata något nedåt sedan 2007 och jag har svårt att se en långsiktig kursvinnare i ett bolag helt utan försäljningstillväxt.

Holmens styrka ligger istället stabiliteten och låga risker. Börsvärdet på 22,5 miljarder är bara 7,6 procent över det egna kapitalet. Enligt Börsdata handlades Holmen med substansrabatt under 2009 till 2014 så senaste årets värdering är något högre än tidigare års. Om Holmens tillgångar är värda mer än vad de är bokförda till kanske aktien fortfarande handlas med substansrabatt.

Lönsamma rörelsedrivande bolag brukar värderas klart högre än sin substans, men skepsisen till att Holmen ska få fart på vinstkurvan och avkastningen på det egna kapitalet är uppenbarligen ganska stor. Skogsbruket med drygt en miljon hektar skog och kartongverksamheten går rätt bra, medan trävarorna och pappersproduktionen har det lite kärvare.

Utdelningen har klättrat stadigt sedan finanskrisen och direktavkastningen är 3,9 procent, vilket är kring vad aktien brukar ge. Sammantaget pekar det mesta mot att Holmen kommer att fortsätta att leverera ungefär vad denna klassiska värdeaktie brukar till sina aktieägare.