Haldex strax under förväntan

Publicerad 2016-04-22 07:34

Rapport Haldex nådde inte riktigt upp till analytikernas förväntningar. Men fordonsunderleverantören står fast vid helårsprognosen.

Haldex rörelseresultat blev 77 miljoner kronor i det första kvartalet.

Analytikerna hade räknat med ett rörelseresultat på 78,8 miljoner kronor, enligt SME Direkts sammanställning.

Det framgår av delårsrapporten.

Nettoomsättningen uppgick till 1.097 miljoner kronor. Här låg snittprognosen på 1.118 miljoner.

Står fast vid prognos

Haldex upprepar sin prognos om att omsättningen under 2016 blir lägre än 2015 års nivå.

Det framgår av bolagets rapport för det första kvartalet.

Haldex skriver att ambitionen för innevarande helår är att ”fortsätta säkerställa en god lönsamhet där rörelsemarginalen under första kvartalet visar en realistisk nivå under rådande marknadssituation”.

Rörelsemarginalen var i det första kvartalet 7,0 procent, att jämföra med strax över 9 procent i samma kvartal i fjol. För helåret 2015 var rörelsemarginalen 6,8 procent, eller 9,3 procent justerat för engångsposter.

Tidigare målsättning var att uppnå en stabil rörelsemarginal från 2015 trots den väntade omsättningsnedgången.

När det gäller marknadsutsikterna för Nordamerika, Europa, Kina, Indien och Brasilien under 2016 upprepar Haldex budskapen från bokslutet.