Stefan Andersson ska göra Nordea till företagarnas bank

Publicerad 2016-04-06 08:44

Företagarbank Nordeas mål är att bli den bästa banken för småföretagen. Eller för att använda bankens egen målformulering: bästa företags- och företagarbanken. För att kunna bli det måste även attityderna till mindre företag förändras. Det är Stefan Anderssons nya jobb – och nya utmaning.

För ett antal år sedan låg han bakom SEB:s storsatsning på småföretag som ledde till att banken under flera år blev utnämnd till Årets Småföretagarbank i Privata Affärers årliga bankgranskning Årets Bank. Sedan december har Stefan Andersson ett liknande uppdrag, men större, hos Nordea.

Det nya jobbet är att leda Nordeas svenska företagsaffär med fokus på små och medelstora företag. Satsningen är inte enbart begränsad till Sverige, utan omfattar alla bankens marknader i Norden, inklusive Baltikum. Stefan Anderssons roll är att uteslutande arbeta mot företag, men täcker förutom företaget även ägarens och de anställdas privatekonomi. Den formella titeln är Chef för Business Banking med ansvar för Nordeas verksamhet och rörelse för små och medelstora företag i Sverige.

– Förutom att utveckla bankens erbjudande till de små och medelstora företagen, ska vi flytta fokus till de mindre företagen och dessutom förändra attityderna till dem. Det är nödvändigt inte bara för bankerna, utan även i samhället i stort. Företagsfrågor är de enda vi har på agendan, vilket är unikt och innebär en stor fördel, jämfört med när du samtidigt är kontorschef i en traditionell bankstruktur. Då handlar arbetet till 90 procent om privatkunder.

Kraftsamling som kräver investeringar

I uppdraget att förändra Nordeas position på företagsmarknaden är målet att gå från en lågt placerad plats till att bli ledande i ”kundupplevelser, arbetsplats, affärer och lönsamhet”.

– Det är en riktig kraftsamling som ska ske tillsammans med våra övriga nordiska retailbanker, säger han.

För att klara kraftsamlingen krävs en hel del investeringar, inte minst en utveckling av digitala plattformar.

– Men vi behöver också investera i olika processer för att bli effektivare och för att vi ska kunna utveckla vår service så att den blir både enklare och billigare. Ett exempel är att vi precis lanserat en tjänst för nya kunder, som kan bli kund i banken och teckna nödvändiga banktjänster online. Ett annat exempel är att företagare nu har tillgång till onlinemöten med sin rådgivare med delad skärm på tid och från plats som passar.

Stefan Andersson beskriver det som att ena delen i satsningen på små företag handlar om att investera i utveckling som ska komma kunderna till gagn. Den andra delen handlar om attityderna och närheten till kunderna.

Två olika perspektiv

Att vara företags- och företagarbanken är två olika saker. Företagsbanken har fokus på större företag, vilket är viktigt men banken behöver vara bra även för ägarledda företag och egenföretagare som arbetar helt ensamma.

– Det är en resa dit, men vår attityd och ambition är att ta oss dit och vi är ödmjuka inför att vi har mycket att göra för att nå målet.

De flesta av Sveriges små företag har inte några tillväxtambitioner. Det gäller egenföretagarna som arbetar helt själva i sina bolag. I dag finns det nästan 800 000 sådana små företag som ingen bank tidigare värnat särskilt mycket för.

Denna grupp av företagare blir allt viktigare för den svenska arbetsmarknaden, men det saknas strukturer som kan stötta dem. Förutom att de försörjer sig själva, ska de även planera för och skapa sin egen pension.

– Där har vi en viktig roll för vi kan hjälpa till genom att inte bara vara företagsbank, utan koppla ihop även privata mål och planera för pensionen, säger Stefan Andersson.

Denna roll blir också allt viktigare i takt med att pensionerna urholkas och de stora arbetsplatserna blir allt färre. När det sker behöver många fler starta egna företag för att försörja sig.

– Det är också i det perspektivet som man ska se Nordea som både företags- och företagarbank, säger Stefan Andersson.

Ny generation i företagen

Hans förhoppning är att målet nås snabbare den här gången än på förra jobbet. Med de nya förutsättningarna och det specifika målet går det fortare, tror han. Det är en ny miljö med många nya aktörer, samtidigt som även kunderna har förändrats.

En ny generation driver företagen som beslutsfattare och ägare. De har helt andra preferenser än tidigare och de har också helt andra förväntningar, till exempel på sätten att mötas.

– Jag tror att bankerna har börjat ta det här på allvar. Nordea har gjort det relativt tidigt och tagit konsekvenserna av en ny verklighet och vi satsar på framtiden. Men jag tycker att det verkar som att insikten finns hos fler och satsningen på unga företagare har börjat på flera håll i samhället.

Det finns två synliga förändringar som redan slagit igenom brett. Den första är hur företagen verkar. Många moderna mindre företag arbetar ofta i nätverk med underleverantörer, vilket minimerar antalet anställda. I dag har 96 procent av företagen färre än tio anställda.

Den andra förändringen enligt Stefan Andersson är viljan att samverka med andra aktörer.

– Jag går själv nu in i styrelsen för Nyföretagarcentrum. Det är en organisation som vi vill stötta och samarbeta med mer än tidigare.