Byggbolaget rasar efter sänkt rekommendation

Publicerad 2016-04-04 10:24

Aktie JM-aktien faller markant efter rekommendationssänkningen från behåll till minska från Kepler Cheuvreux, med ny riktkurs 182 kronor i stället för 220 för bostadsbyggaren.

Sänkningen baseras på att marknaden, trots det mycket svaga bokslutet i början av februari, spår höjda rörelsemarginaler under 2016-2018. Från ett utfall på 10,8 procent för helåret 2015 väntas enligt SME Direkt per den 11 februari 11,7 procent nästa år, och drygt 12 procent åren därefter.

”Att konsensus trots allt väntar sig högre marginaler 2016 och 2017 gör att vi ser risk för fortsatta nedrevideringar av estimaten”, skriver Kepler Cheuvreux, som tror att marginalpress i Stockholm kan leda till nya besvikelser.

”Eftersom Stockholm står för två tredjedelar av JM:s verksamhet är de utsatta för mer marginalpress än Skanska och NCC, som kan förlita sig på mer diversifierade bostadsportföljer”, heter det i analysen.

En tilltagande konkurrens om mark, och därmed prishöjningar, i just Stockholm beskrivs. Allt fler och mindre bolag konkurrerar om attraktiva tomter, vilket i kombination med ökat intresse från spekulativt lagda investerare har tryckt upp priserna.

”JM har historiskt sett varit det mest framgångsrika av de tre företagen (JM, Skanska och NCC, red anm) i att köpa land i Stockholmsregionen, vilket har hjälpt bolaget att nå stark lönsamhet under de senaste åren. Dock stannade marginalexpansionen av under början av 2015, och trenden med fallande marginaler fortsatte under året”, skriver Kepler Cheuvreux.

Strax före klockan 10 var JM-aktien ned 4,4 procent, klart störst nedgång bland storbolagen, medan OMXS30 låg kring oförändrade nivåer.