Anotos vd får gå – aktien störtdyker

Publicerad 2016-03-24 09:50

Aktier (uppdaterad) Anoto rasar med 25 procent under torsdagens inledande handel på Stockholmsbörsen, efter att bolagets vd Stein Revelsby lämnat bolaget och en ny emission aviserats.

Anoto har beslutat att genomföra en företrädesemission av aktier om cirka 160 miljoner kronor, före emissionskostnader.

Företrädesemissionen är fullt garanterad av en kombination av Anotos större aktieägare, Carnegie Investment Bank och externa investerare.

Emissionslikviden kommer att användas till att betala kortfristiga skulder samt att stärka bolagets finansiella position för att kunna exekvera den nuvarande affärsplanen, skriver Anoto.

Fullständiga emissionsvillkor, inkluderande teckningsförfarande, förväntas att meddelas den eller omkring den 21 april 2016.

Till dess att emissionslikviden blir tillgänglig har Anoto ingått ett kortfristigt låneavtal med en svensk bank med ett låneutrymme upp till 20 miljoner kronor genom en checkkredit.

Företrädesemissionen förutsätter godkännande vid den extra bolagsstämman den 27 april 2016 och förutsatt att ett sådant godkännande ges, kommer teckningsperioden att löpa från 4 maj 2016 till 19 maj 2016.

Vd får gå på dagen

Stein Revelsby kommer att lämna sin position som vd för Anoto med omedelbar verkan. Styrelsen har beslutat att utse Joonhee Won till tillförordnad vd.

Det framgår av ett pressmeddelande med anledning av att bolaget vill ta in 160 miljoner kronor i en företrädesemission.

”Uppdraget att integrera förvärven samtidigt som förbättringar görs avseende bolagets finansiella disciplin, planering och fördelning av organisationens resurser på ett avvägt sätt inom de nya fokusområdena kräver ett nytt ledarskap”, motiveras ledningsbytet.

Joonhee Won har varit ledamot i Anotos styrelse under tre år. Tom Webb, som rekryterades till Anoto i höstas, har utnämnts till operativ chef, COO.

Stein Revelsby har varit vd för Anoto i fem år. I enlighet med hans anställningsavtal erhåller han sex månadslöner.

Rekryteringsprocessen för att hitta ett långsiktigt vd-alternativ kommer att påbörjas inom några månader.

”Styrelsen har beslutat att det är tid för ett nytt ledarskap och en ny vd som kan ta Anoto till nästa nivå”. säger Jörgen Durban, styrelseordförande i Anoto, enligt pressmeddelandet.