Storägare säljer av i Loomis

Publicerad 2016-03-02 23:27

Aktier Latour och Melker Schörling säljer hela sina respektive innehav av B-aktier Loomis.

Latour och Melker Schörling har tillsammans sålt 9.657.695 B-aktier i Loomis. Det motsvarar tillsammans 12,8 procent av kapitalet och 9,1 procent av rösterna i Loomis.

Försäljningen genomfördes genom en accelererad book-building process till ett pris motsvarande 249 kronor per aktie.

Försäljningen innefattade samtliga B-aktier ägda av Latour och Melker Schörling. Latours och Melker Schörlings innehav av A-aktier är oförändrat.

Försäljningen kommer att öka likviditeten i Loomis-aktien och det tillgängliga antalet aktier i marknaden (free float).

Latour och Melker Schörling kommer att fortsätta att ta ansvar som huvudägare för Loomis genom oförändrad styrelserepresentation, och stödjer den långsiktiga strategiska inriktning som Loomis ledning och styrelse fastslagit enligt pressmeddelandet.

Efter försäljningen äger Latour och Melker Schörling tillsammans 3.428.520 A-aktier, motsvarande 32,3 procent av rösterna och 4,6 procent av kapitalet i Loomis. Latour och Melker Schörling har ingått en sedvanlig lock-up-klausul för A-aktierna omfattande 180 dagar.

Goldman Sachs International agerade som mäklare i transaktionen.