Kinesiska Goodix bland Fingerprints starkaste konkurrenter

Publicerad 2016-02-24 18:43

Aktier Den kinesiska Fingerprint Cards-konkurrenten Goodix är på stark frammarsch bland landets mobiltillverkare, och en tänkbar leveransvolym ligger på 100 miljoner sensorer i år – i runda tal ett tiofaldigande av de drygt 10 miljoner enheter bolaget levererade 2015.

Det säger Goodix grundare och vd David Zhang till Nyhetsbyrån Direkt vid telekommässan Mobile World Congress i Barcelona på onsdagen.

– Om jag ska ge en prognos för i år kan jag säga att det inte är svårt för oss att leverera mer än 100 miljoner enheter i år. Förra året levererade vi drygt 10 miljoner, säger han.

Volymangivelserna kan ställas mot en marknadsstorlek för fingersensorer till mobiltelefoner exklusive Apple på strax under 250 miljoner enheter under 2015, enligt vad Fingerprint Cards nyligen uppgav till Nyhetsbyrån Direkt.

I år väntas marknadsstorleken dubblas för att 2017 fördubblas igen, till cirka 1 miljard sensorer. Fingerprint Cards hade omkring 45 procent av marknaden i värde, inte i antal, utanför Apple 2015, och med de siffror David Zhang nämner skulle Goodix tillväxt innebära att marknadsandelen växer från 4 till 20 volymprocent.

Hur stor marknadsandel Goodix har i dag säger sig David Zhang dock inte varken känna till eller bry sig om.

– Jag vet inte, jag fokuserar på att tillgodose våra kunders behov och vilket värde vi kan tillföra. Vad gäller finansiella data, intäkter och sådant, det är inte viktigt för oss, säger han som svar på en fråga om marknadsandelar.

Enligt David Zhang är det främsta skälet som talar för Goodix tillväxt att bolaget är teknologiskt överlägset konkurrenterna. Det har exempelvis lång erfarenhet av att leverera sensorer under glas, något konkurrenterna enligt honom än så länge bara pratar om att de kan leverera, och i veckan lanserades en hårdvarubaserad metod att identifiera falska fingeravtryck, ”Live Finger Detection”.

Goodix är ensamt om metoden enligt David Zhang, och han uppger att den tagits emot väl på marknaden. Mjukvarubaserad bedrägeriidentifiering har Goodix sedan tidigare, förklarar han och tillägger att det är underlägset.

– Vi är de första som kombinerar en optisk och en kapacitiv sensor i ett enda chip, för att ge kunden ny funktionalitet.

Om ni är tekniskt överlägsna, hur kommer det sig att Fingerprint har tagit så stor marknadsandel?

– Tidigare förknippades kinesiska företag med låga priser och sämre kvalitet. Om en tillverkare får höra att ett Kinaföretag har den bättre teknologin blir han först väldigt överraskad och tror inte på det. Så kunder behöver lite tid att inse att ett kinesiskt företag är teknologiledare, och vi har därför en längre startsträcka.

Han visar en powerpointbild med några kinesiska tillverkare som enligt honom är de viktigaste spelarna, och numera är Goodixkunder.

– När man har tagit det första steget med en kund blir resten lättare. Därför tog vår konkurrent så många affärer i fjol. Men du kan titta på historien, när ett kinesiskt företag får teknologisk kunskap, vad händer då med västföretagen? De kan inte vinna. De säljer sin verksamhet då.

Vad ser du som Fingerprints största fördel gentemot er? 

– De levererar fler sensorer just nu, men jag ser inte att de har några tekniska fördelar. Allt de kan göra kan vi göra, men en del av det vi kan göra kan inte de.

Bland de telefoner som har under glas-sensorer och visas i Goodixmontern finns Letv och Meizu, två Kinatillverkare. Båda sensorerna sitter under 175 mikrometer tjockt glas, den ena på fram- och den andra på baksidan av telefonen.

Enligt vad Howad Tien, internationell försäljningschef vid Goodix, säger till Nyhetsbyrån Direkt kan bolaget tillverka sensorer som fungerar med 300 mikrometer tjockt glas, men det efterfrågas enligt honom inte av kunderna då det inte är en standardtjocklek på glas.

Enligt David Zhang har Goodix inga fördelar av att vara kinesiskt, såsom att den kinesiska staten skulle främja ett inhemskt bolag med olika handelspolitiska instrument. Det som gäller är att förse kunderna med den bästa produkten, förklarar han med emfas. Och Goodix självt är allt annat än statligt, David Zhang äger själv omkring halva bolaget, och det är på väg att börsnoteras, enligt vad två vid intervjun närvarande pr-personer uppger.

Tittar ni på att gå in i segmentet smarta kort, något Fingerprint pratar mycket om i dagarna? 

– Varför skulle man behöva ännu ett kreditkort när man har en smartphone? I framtiden kommer det inte att behövas några fler kreditkort, eftersom man har smartphones och mobila betalningar. Men alla har olika syn på hur framtiden kommer att utveckla sig, och det är det som styr den typen av beslut, säger David Zhang.