Millicoms resultat bättre än väntat

Publicerad 2016-02-10 08:36

Rapport Teleoperatören Millicom, som bland annat är verksamt i flera afrikanska länder, redovisar ett resultat som var något bättre än väntat. Bolaget räknar med god tillväxt under året.

Det  Millicom kallar justerat ebitda-resultat, efter koncerngemensamma kostnader, blev 551 miljoner dollar för det fjärde kvartalet 2015.

Det framgår av bolagets delårsrapport.

Analytikerna hade räknat med ett ebitda-resultat om 533 miljoner dollar enligt SME Direkt, efter koncerngemensamma kostnader och utan engångsposter.

Den justerade ebitda-marginalen för kvartalet blev 32,9 procent, mot väntade 31,8 procent.

Det rapporterade ebitda-resultat uppgick samtidigt till 492 miljoner dollar, tyngt av engångskostnader om 60 miljoner dollar.

Omsättningen uppgick till 1.677 miljoner dollar, väntat var 1.673 miljoner dollar.

Utdelningen föreslås uppgå till 2:64 dollar per aktie (2:64). Analytikerna hade räknat med en utdelning på 2:58 dollar, enligt SME Direkt.

Spår hög tillväxt

Teleoperatören Millicom räknar med att det justerade ebitda-resultatet visar mellanhög till hög ensiffrig procentuell tillväxt under 2016 och att tjänsteintäkterna visar en mellanhög ensiffrig procentuell tillväxt.

Justerad ebitda är exklusive omstrukturerings- och integrationskostnader samt andra engångsposter.

Millicom räknar även med att kassaflödet stärks under 2016 som en effekt av förbättrat ebitda, en minskning av investeringar (capex) samt avyttringar eller förbättringar av verksamheter som underpresterar.

Det framgår av delårsrapporten.

Millicom spår också att capex 2016 uppgår till 1,15-1,25 miljarder dollar att jämföra med förväntade 1,29 miljarder enligt SME Direkt.