Investor lockar med rabatt och höjd utdelning

Publicerad 2016-01-28 12:50

Kommentar Investor går bättre än börsen och nye vd:n Johan Forsell värnar aktieägarvärdet med en kraftigt höjd utdelning med 11 procent. När aktien dessutom noteras klart lägre än substansvärdet lockar det till köp.

Investor var under många årtioden i mångt och mycket betraktat enbart som ett maktbolag där makten var det viktigaste och aktieägarna kom i andra hand. Det har förändrats i hög grad under 2000-talet där affärsintensiteten varit hög och generellt kan sägas att det varit gynnsamma för bolagets ägare.

Att kunna ge en bra utdelning har också kommit i fokus och dagens bokslut med en höjd utdelning på 11 procent till 10,00 speglar väl den ambitionen. Det innebär inte någon direktavkastning i den högre skolan på börsen. Men 3,5 procent är inte fy skam med den minusränta som råder.

Privata Affärer ser Investor som ett bra alternativ till en Sverigefond där det dessutom finns extra möjligheter till avkastning som inte finns i en vanlig fond. Där finns till exempel Investors investeringar i EQT (som också delvis ägs av Investor) som över tid givit mycket bra avkastning – under 2015 blev värdeförändringen hela 32 procent.

Med en diversifierad portfölj finns givetvis också utmaningar och allt har inte gått spikrakt åt rätt håll för bolagets kärninvesteringar. Atlas Copco har problem med gruvindustrins nedgång och Electrolux misslyckades nyligen med sitt stora amerikanska förvärv. Det som dock är gemensamt för bolagen är att de nästan alltid är bland de största i världen inom sina verksamheter och har starka marknadspositioner.

Under 2015 investerade Investor över 5 miljarder i ABB där bolaget ser en möjlighet till en bättre utveckling. Där har också Christer Gardell med sitt riskkapitalbolag Cevian investerat tungt – och det indikerar att ABB äntligen kan få fart på både verksamhet och kurs inom en snar framtid.

Andra intressanta verksamheter är Saab som noterar försäljningsframgångar i en orolig omvärld och Sobi som lanserar nya läkemedel. Bland de onoterade innehaven finns mycket lönsamma Mölnlycke, mobiloperatören 3 som vänt tidigare förluster till vinst och vårdaktören Aleris som fått ett värde genom noteringarna av Capio och Attendo.

Eftersom AstraZeneca också ingår bland de större investeringarna har den totala portföljen en hälsosam diversifiering mellan verkstad, hälsovård plus bank (SEB). Det ger aktieägare en bra avvägning mellan konjunkturaktier och stabila verksamheter och är ett klart plus för den som vill ha kontroll på risken.

Den så kallade substansrabatten var vid årsskiftet 14 procent, det vill säga att kursen är lägre än det samlade substansvärdet per aktie för bolaget. Det är historiskt lågt, men speglar det faktum att Investor blivit alltmer mån om aktieägarna. På lång sikt bör det dock finnas möjlighet att mer eller mindre få bort rabatten helt – det har skett i andra förvaltningsbolag som visat upp en bra utveckling till aktieägarnas förmån.