SBAB: Då ligger boräntan över 5 procent

Publicerad 2016-01-21 12:17

Osäkerheten kring det finansiella läget i världen har ökat. Men SBAB spår fortfarande att bolåneräntorna ligger kvar kring nuvarande nivåer i upp till ett år innan de börjar stiga. Men sedan bär det i väg uppåt till nivåer vi inte sett på många år.

”Inför nästa räntemöte den 10 februari är det väldigt oklart och öppet kring hur Riksbanken kan tänkas agera. Det går inte att utesluta vare sig ytterligare räntesänkning, utökade obligationsköp, valutainterventioner eller andra åtgärder”, skriver SBAB:s chefekonom Tor Borg i bankens senaste boränterapport.

SBAB räknar dock med att de långa marknadsräntorna stiger försiktigt under våren/sommaren. Fram mot slutet av 2016 bör långräntorna börja stiga i lite snabbare takt.

”Vi bedömer att riskpremierna på räntemarknaden inte kommer att fortsätta öka, snarare kan de kanske falla tillbaka något. Vi räknar också med att det fortsätter komma regelskärpningar kring bankernas kapitaltäckning, finansiering och riskhantering som sannolikt kommer att fördyra finansieringen av bolån och bidra till att pressa bolåneräntorna uppåt”, skriver Tor Borg.

Slutsatsen blir att bolåneräntorna ligger kvar kring nuvarande nivåer i upp till ett år innan de börjar stiga. Uppgången bör börja lite tidigare för de bundna boräntorna än för de rörliga.

”Vi räknar med att den femåriga listräntan passerar 3 procent kring årsskiftet och att tvååringen passerar 2 procent i början av 2017. Det dröjer dock fram till mitten av 2017 innan den rörliga tremånadersräntan når 2 procent. Vi antar att en långsiktig jämviktsnivå för räntorna nås om drygt fem år. Vi bedömer att 5-5,5 procent är en sådan nivå för tremånadersräntan”, skriver Tor Borg.

Dyrt med ”normal” boränta

En mer ”normal” boränta på strax över 5 procent skulle bli synnerligen kännbar för många svenskar med stora bolån. Ett bolån på 3 miljoner kr kostar i dag 2 625 kr per månad efter ränteavdrag (räknat på en ränta på 1,5 procent).

Skulle tremånadersräntan stiga till 5,0 procent ökar boendekostnaden med hela 6 125 kr per månad efter ränteavdrag. Totalt skulle då månadskostnaden bli 8 750 kr efter avdrag.

Det förutsätter dock att ränteavdragen blir kvar på samma nivåer som i dag. Det är dock inte osannolikt att avdraget kommer att sänkas. En halvering skulle öka på månadskostnaderna med ytterligare 1 875 kr. Månadskostnaden för tremiljonerslånet skulle därmed ligga på 10 625 kr mot 2 625 kr i dag. Det är nästan 100 000 kr mer per år.

I kalkylen nedan kan du själv räkna på hur dyrt ditt boende blir med ”normal” boränta på över 5,0 procent, eventuellt sänkta avdrag samt obligatorisk amortering.

Av: Magnus Gustavsson, magnus.gustavsson@privataaffarer.se