”Aktien du inte ska äga i år”

Publicerad 2016-01-20 11:13

Aktie Millicom står inför utmaningar på alla fronter, skriver Carnegie i en analys där banken menar att det inte är en aktie att äga under 2016.

Carnegie lyfter fram de kraftigt negativa valutaeffekterna och risken för att utdelningen sänks.

Millicoms kassaflöde har rasat de senaste åren, som en följd av starka negativa valutaeffekter och det faktum att en stor del av Millicoms räntekostnader, innehållskostnader och capex sker i dollar.

”Vi räknar med att ett fallande oljepris och lägre tillväxt i Kina kommer att fortsätta att pressa många av Millicoms valutor”, skriver Carnegie.

Tidigare har Millicom kunna täcka upp för koncernens utdelningar bland annat genom att öka skuldsättningen i Guatemala och Paraguay, enligt Carnegie.

I Guatemala riskerar nu de ”potentiellt oegentliga betalningar” att leda till böter från amerikanska justitiedepartementet och därmed hota kassaflödesgenereringen och begränsa möjligheterna att öka skuldsättningen i verksamheten.

Carnegie ser sammantaget en risk för att Millcom tvingas sänka utdelningen till aktieägarna och banken har sänkt sitt utdelningsestimat för 2016 till 1:70 dollar per aktie, från tidigare 2:70 dollar. För 2015 räknar Carnegie med att Millicoms utdelning ligger kvar på föregående års nivå, det vill säga 2:64 dollar per aktie.

I analysen nedgraderas Millicomaktien till sälj (behåll) och riktkursen sänks till 360 kronor (500).

Vid 10.20-tiden hade Millicomaktien fallit med 4,3 procent till 380 kronor på Stockholmsbörsen, där OMXS30 index samtidigt fallit 2,5 procent.