Solbolag rusar efter kinesiskt avtal

Publicerad 2016-01-13 14:08

Aktie Det First North-listade solenergiteknikbolaget Soltech steg brant under för aktien rekordhög omsättning på onsdagen, sedan bolaget aviserat ett femårigt samarbetsavtal med ett kinesiskt bolag.

Avtalet har tecknats mellan Soltechs kinesiska samriskbolag Advanced Soltech Renewable Energy (ASRE) och ett lokalt bolag som fått i uppdrag att genomföra energiförbättrande åtgärder på samtliga fastigheter som ägs av lokalregeringen i provinsen Henan.

Totalt syftar avtalet till att installera solenergikapacitet om 100 megawatt på fem år, varav en 10 megawatt under 2016. Fullt utbyggt väntas avtalet generera intäkter om 165 miljoner kronor årligen.

”Det kan betraktas som ett ramavtal. Vi har i dag bara visibilitet för ett år framåt och kan inte säga hur orderflödet kommer att fördelas kommande år. Den gemensamma intentionen och målsättningen är helt klart att nå 100 megawatt, men givetvis kan man aldrig vara helt säker innan man har bokat alla order”, säger Frederic Telander, vd för Soltech, till Nyhetsbyrån Direkt.

De 10 megawatt som planeras för 2016 väntas ge årliga intäkter på cirka 16,7 miljoner kronor per år.

Soltechs affärsmodell bygger på att bolaget äger, installerar och underhåller solenergianläggningar som placeras på kundernas tak, till exempel på fabriksbyggnader och skolor. I utbyte får bolaget ersättning för producerad el eller värme i långtidsavtal, samt subsidier från den kinesiska staten per utvunnen kilowattimme.

Samriskbolaget ASRE bildades gemensamt med kinesiska Advanced Solar Power (ASP), som Soltech är återförsäljare för i Skandinavien, i mitten av 2015. Bolaget marknadsför och installerar både Soltechs produkter, i huvudsak avsedda för pannbelagda byggnader, och ASP:s, som lämpar sig bäst för platta och industriella tak. Soltech äger 51 procent av ASRE.

”Hur installationerna fördelas mellan våra och ASP:s produkter vet vi inte ännu. Det hänger ihop med vilka byggnader som väljs ut och så långt har vi inte kommit ännu”, säger Frederic Telander.

Det nya avtalet är bolagets i särklass största och beskrivs som ett ”strategiskt genombrott” för samriskbolaget. Tidigare order har talat om installerad kapacitet på 1 eller 2 megawatt, där bland annat just ASP varit kund.

Har ni kapacitet för en så stor produktionsökning?

”Ja, kapacitetsmässigt har vi inga problem. Vår partner expanderar redan, på egen hand och med partners. Vi har planerat för att möta den uppgång vi nu ser”, säger Soltechchefen.

ASRE har som mål att per 2019 ha en installerad kapacitet om cirka 230 megawatt, motsvarande en löpande årsomsättning om cirka 400 miljoner kronor. Målsättningen är ”inom räckhåll”, enligt bolaget.

Soltech Energy grundades 2006 och utvecklar, tillverkar och säljer solenergisystem som baseras på forskning vid Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm. Utöver produktförsäljning sysslar Soltech med energieffektivisering.

Soltechaktien handlades strax före 13.30 på onsdagen till 9:50 kronor, en uppgång med 44 procent för dagen. Som mest bytte aktier ägare till kursen 11:50 kronor. Omsättningen uppgick till cirka 590.000 aktier, väl över den normala dagsomsättningen på cirka 50.000 aktier.