CLX: Molnbolagets resultat tyngs av kostnader för börsintro

Publicerad 2015-11-20 07:45

Aktie Resultatet faller för CLX, som levererar molnbaserade kommunikationstjänster. En av orsakerna är kostnader för börsintroduktionen. Men omsättningen ökade rejält under det tredje kvartalet.

CLX redovisar ett resultat efter skatt på 9,2 miljoner kronor för det tredje kvartalet 2015 (12,2). Resultatet per aktie uppgick till 0:25 kronor (0:41).

Ebitda minskade med 10,8 miljoner kronor till 13,5 miljoner kronor och rörelseresultatet mätt som ebit minskade med 11,4 miljoner till 12,0 miljoner kronor.

Resultatet belastas av börsintroduktionskostnader om 9,7 miljoner kronor och omvärdering av terminsportfölj om 2,8 miljoner kronor. Exklusive dessa poster uppgick ebitda till 26,0 miljoner och ebit till 24,5 miljoner kronor.

Nettoomsättningen uppgick till 243 miljoner kronor (182).