Kanonresultat för vår favoritaktie

Publicerad 2015-11-09 12:43

Kommentar Cellavision infriar våra förväntningar på ett kanonresultat i sin rapport och stiger kraftigt idag. Det ger hopp om ytterligare framgångar kommande åren.

Svenska forskningsbolag som går över i en kommersiell fas kan bli riktiga kursraketer, men bakslag lurar också kring hörnet eftersom det ofta är mindre bolag där omsättning och lönsamhet kan skifta kraftigt från kvartal till kvartal.

Det gäller inte minst Cellavision som revolutionerat laboratoriemarknaden genom att utveckla en digital analys av blod i stället för att traditionellt analysera detta genom mikroskop. De stora fördelarna är lägre kostnader och högre kvalitet på analyserna, vilket gör att det finns starka skäl för sjukvården att investera i Cellavisions produkter.

Men sjukvård är ofta en offentlig verksamhet med långa beslutsvägar, vilket gör att det kan ta tid innan beslut fattas i en sådan här fråga. Därför fick Cellavision se sin omsättning minska mellan första och andra kvartalet i år och det resulterade i en nedgång för aktien med som mest över 20 procent.

I början av augusti uppdaterade dock Placeringsguiden vår köprekommendation eftersom vi trodde att bakslaget andra kvartalet definitivt var en engångsföreteelse efter bolaget självt också var klart optimistiskt inför det andra halvåret. Och vi såg rekylen som ett utmärkt tillfälle att köpa Cellavision eftersom bolagets produkter så uppenbart har stor potential på flera olika marknader.

Anledningen till detta är ett uppsving i orderingången och därmed följande leveranser till veterinärmarknaden – något som Cellavision upptäckt på senare år kan bli ett nytt kompletterade tillväxtområde för bolaget. Detta har påverkat omsättning och resultat kraftigt positivt under tredje kvartalet, varför Cellavision nu redovisar en vinst på 49 miljoner (27) för de tre första kvartalen och intäkterna har ökat till 178 miljoner (144).

Och bolaget upprepar nu sin tidigare prognos om en vinst på helåret som stiger med 50 procent och som når minst 65 miljoner.

Aktien har därför stigit med ca 6 procent på måndagsförmiddagen och noteras vid 12-tiden till ca 57 kr. Det är 4 kr från Privata Affärers riktkurs som i och för sig är satt innan dagens fina rapport.

Ett köp av aktien idag måste spegla en fortsatt tro på att tillväxten fortsätter, men dagens fina siffror ger i alla fall ett bättre underlag för optimism även framöver.

Nye vd:n Zlatko Rihter är i all fall fylld av tillförsikt i den senaste rapporten och tror att bolagets marknadsinvesteringar kommer ge ytterligare lyft framöver. Han har själv köpt 39 000 (70 000 totalt) aktier under året, vilket brukar vara ett bra bevis att han inte snackar i nattmössan.